Verdenspremiere på dansk fødevarestandard

Verden første standard for fødevaresikkerhed, den dansk udviklede HACCP, ligger nu klar til at blive taget i brug.
Systemet ventes at blive grundlaget for en kommende verdensomspændende ISO standard.
Istedet for kun at kontrollere den færdige vare, vil standarden hjælpe virksomheder til en løbende kontrol eller kvalitetsstyring af deres varer. Risikoen for eksempelvis salmonellaudbrud kan dermed reduceres betydeligt.
Et samarbejde mellem Dansk Standard, Dansk Teknologisk Institut og Slagteriernes forskningsinstitut har ledt til standarden, der i disse dage præsenteres for erhvervslivet ved konferencer rundt om i landet.
Ansatte inddrages

Direktør Egon Hansen fra Dansk Standard siger: “Vi har afprøvet standarden i 12 danske virksomheder med gode resultater. Der er et stigende behov for, at man kan sammenligne den måde fødevarer er produceret på. Certificering vil også give virksomhederne en større tillid til hinandens produkter på tværs af grænserne. Det kan vi se af de britiske varehuses interesse i systemet.” Standarden giver den enkelte virksomhed redskaberne til at undersøge og styre alle de smitte -og forureningskilder produktet kan være udsat for.
Det indebærer også, at alle medarbejdere i virksomheden bliver inddraget i systemmet, og ved hvordan de skal handle, hvis noget går galt.
“Det, der foregik på Vestjyske Slagterier med salmonella, ville man nok have fundet ud af tidligere, hvis man havde haft en standard for fødevaresikkerhed,” siger Egon Hansen og hentyder til de stigende problemer, der er med salmonellaforgiftninger. Antallet af madforgiftninger i Danmark er steget fra omkring 55.000 i 1980 til tæt ved 180.000 tilfælde i 1997.
Frivillig ordning

Egon Hansen fastslår, at standarden med det eksotiske navn HACCP kun er beregnet for virksomheder, og derfor aldrig vil kunne blive brugt som et kvalitetsmærke på varen i eksempelvis køledisken.
Standarden har været undervejs siden midten af 1996 og projektet er blevet støttet af Fødevareministeriet med 1,9 mio. kr.