Vindmølleindustrien ser positivt på fremtiden

Et år efter COP15 og med et nyligt farvel til 3.000 stillinger i branchen er dansk vindmølleindustri presset. Alligvel er branchen positivt indstillet over for fremtiden, hvilket blandt andet skyldes Klimakommisionens målsætninger.

Jan Hylleberg er direktør i brancheorganisationen Vindmølleindustrien. Hans opgave er at varetage danske producenter og underleverandørers interesser overfor politikere og beslutningstagere. Vindmølleindustrien har som mål, at 50 procent af alt dansk electricitet skal være frembragt af vindmøller inden år 2020. Det kan udfra en historisk betragtning se urealistisk ud. De seneste ti år er udbygningen af vindkraft i Danmark nemlig gået meget langsomt. 30 års udvikling har givet os op mod en 25 procents andel el fra møller, og den mængde skal således mere en fordobles de kommende ti år.

“Der er sket for lidt de seneste ti år, men vi tror på, at der kommer til at ske meget de kommende år. Politikerne sidder netop nu og skal træffe vigtige beslutninger om fremtidens energisystem i Danmark, og de rammer vil forme energiforsyningen frem til 2050,” siger Jan Hylleberg. Han oplever, at der nu er en udbredt politisk accept af, at der skal tages markante skridt i retningen af mere vindkraft. Det skylder i høj grad regeringens Klimakommisionens rapport, der blev færdig i september 2010. Den udstikker rammerne for en fremtidig energipolitik, som både er radikal og har en bred opbakning i Folketinget.

Men selvom Danmark nu begynder at arbejde målrettet mod 50 procent målet i 2020, så vil dette ikke i sig selv være nok til at redde den danske vindmøllebranche. De mere end 25.000 beskæftige i sektoren har nemlig en betydeligt højere kapacitet, end hjemmemarkedet kan aftage og er således afhængige af verdensmarkedet. Derfor skal der gang i forskning, så de danske kompetencer igen bliver konkurrencedygtige.

“Vi skal blive et mere konkurrencedygtigt land for vindenergi. Mange af vores nabolande har gjort det nemmere at etablere vindmølleparker, og derfor tiltrækker de investorernes midler. I Danmark har vi stadig den tilgang til mølleanlæg, at de skal behandles politisk fra gang til gang. Vi ønsker os mere fleksible rammer, hvor der fra politisk hold afsættes resoucer og placeringer til møllerne på forhånd, så det er ikke er et spørgsmål, som hvert projekt skal kæmpe med,” siger Jan Hylleberg. Han mener skal sættes ind på tre fronter, hvis vi skal se den danske vindmøllebranche blomstre igen:

“Først og fremmest har vi behov for en ambitiøs dansk energipolitik. Dertil kommer forskning og udvikling samt et sæt nye rammer, der kan gøre vores industri konkurrencedygtig i udlandet, og som kan tiltrække investeringen til danske vindmølleparker. De tre elementer er nødt til at spille sammen, og det har vi en begrundet formodning om, at vi vil komme til at se de kommende år.”

Jan Hylleberg vindmølleindustriens direktør
"Vi skal blive et mere konkurrencedygtigt land for vindenergi. Mange af vores nabolande har gjort det nemmere at etablere vindmølleparker, og derfor tiltrækker de investorernes midler," Jan Hylleberg, direktør i brancheorganisationen Vindmølleindustrien. Foto: Vindmølleindustrien