Vognmænd blokerede for forlig

EU-Kommissionen skal nu fastsætte arbejdstidsregler for 3,5 mio. europæiske transportarbejdere.
Den europæiske transportsektor nåede ikke frem til et kompromis om arbejdstider inden EU-Kommisionens deadline i går. Forhandlingerne har stået på i flere år og brød sammen for to uger siden, fordi Danske Vognmænd (DV) nedlagde veto.

Upopulære danskere
Et sidste forsøg endte i sure miner og ærgrelse over, at branchen har forspildt sine muligheder for selv at finde en løsning. et har gjort DV upopulære på arbejdsgiversiden i transportbranchen.
Men det var nødvendigt, mener formanden, Michael Svane: “Vores job er at varetage danske vognmænds interesser, og det synes vi ikke, at det endelige forslag gjorde.” Transportbranchen lovede EU-Kommissionen at mødes igen i går for at se en sidste gang, om det skulle være muligt at komme overens, men det kunne ikke lade sig gøre. DV havde intet nyt at komme med.
“Vi har simpelthen ikke de samme interesser som de andre EU-lande,” lyder det fra DV.
Dermed har hans organisation lagt afgørelsen om en fælles aftale for EUs 3,5 mio. transportarbejdere i hænderne på EU-Kommissionen.

Overenskomst-tema
DVs holdning er, at arbejdstider bør være et spørgsmål om overenskomst i Danmark: “Det forslag, som vi vetoede, er så detaljeret og indgribende i arbejdsmarkedet, at det kun kan gøre gavn i de lande, som ikke har et velfungerende aftalesystem på arbejdsmarkedet. I Danmark vil det ligefrem være ødelæggende,” mener Michael Svane.
På arbejdstagersiden siger formanden for SIDs transportgruppe, Holger Nielsen: “Det er nødvendigt, at vi får fælles regler i EU, og vi er meget kede af DVs indstilling. Jeg tror, at de er bange for at være konsekvente over for deres medlemmer; så vil de hellere vise, at de har kæmpet.” Det er nu op til EU-Kommissionen at udfærdige et nyt direktiv på transportområdet. Det kan tidligst være på plads i slutningen af 1999.
Transportkommissær Neil Kinnock og arbejdskommissær Padraig Flynn skriver i en efterfølgende udtalelse: “Vi er meget skuffede over, at de sundheds- og sikkerhedshensyn, som gælder for alle andre brancher, ikke kunne falde ind under transportbranchen. De har forpasset en god mulighed for at komme den usikkerhed, der præger transportområdet, til livs.”