Vognmænd dropper GrønDiesel

De Sammensluttede Vognmænd, DSV, dropper nu at bruge den 20 øre dyrere GrønDiesel. Der er nemlig ingen miljøgevinst ved at bruge GrønDiesel fremfor den billigere normale diesel, hvis det bliver brændt af i en lastbil eller en bus.
Det viser undersøgelser fra Miljøstyrelsen. Det miljøvenlige brændstof har vist sig ikke at være så miljøvenligt alligevel, den eneste forskel er prisen, lyder det fra DSV. Kontorchef i Miljøstyrelsens klima- og transportafdeling, Hans Jürgen Stehr, siger: “GrønDiesel indeholder måske ikke den partikelreduktion, som man troede. Det vil vi gerne gøre noget effektivt ved. Vi arbejder i øjeblikket på, hvordan man kan fremme afsætningen af en helt ny type diesel,” siger han og pointerer, at der stadig er en lavere kræftrisiko ved brug af GrønDiesel.
GrønDiesel er dyrere end normal diesel, men de offentlige transportmidler får dækket deres ekstraudgifter ved at bruge den fra staten. De private vognmænd derimod bliver kompenseret fra deres sammenslutning, i dette tilfælde DVS. Det har hidtil kostet dem 400.000 kr. om året. Til ingen verdens nytte, hvis man kaster et blik på rapporten fra Miljøstyrelsen klima- og transportkontor. Den dokumenterer nemlig at de specielle krav, der stilles til GrønDiesel stort set ikke resulterer i en miljøgevinst ved brug i store køretøjer som lastbiler eller busser.
Skærpede krav
Kravene til den normale dieselolies indhold af svovl er skærpet, så der ikke længere er forskel på indholdet i de to typer brændstof. En anden forskel, der skulle være på de to typer, er den varme de er blevet produceret under. Man har hidtil troet at jo lavere varme, des lavere ville indholdet være af partikler i udstødningen, men også dette viser miljøstyrelsens rapport, ikke er tilfældet for de tunge køretøjer. Den eneste forskel, der er tilbage, er en teoretisk større kræftrisiko ved indånding af udstødningen, men den mener DSV altså ikke, er 400.000 kr. værd.
Miljøstyrelsen lover et udspil om en nye type diesel omkring første april 1998.