WHO: Antidepressiv medicin giver skader

WHO: Antidepressiv medicin giver skader
Der er muligvis alvorligere bivirkninger forbundet med de nyere antidepressive midler end hidtil antaget af de danske myndigheder. Tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), viser, at læger fra hele verden har indberettet både dødsfald, hjerte karsygdomme og psykiske lidelser som sideeffekter af de nyere antidepressive midler, som misvisende kaldes lykkepiller.


På baggrund af tallene fra WHO opfordrer professor Ebba Holme Hansen fra Danmarks Farmaceutiske Højskole til, at man i højere grad undersøger bivirkninger ved ny medicin. Tallene fra WHO er foruroligende. Registreringerne kan ikke bruges som et videnskabeligt udtryk for bivirkningerne, men tallene skal ses som en advarselslampe i forbindelse med nye lægemidler, og der er bestemt grund til, at man udforsker dem mere, siger hun.
WHOs registreringer viser, at der er indrapporteret 1165 dødsfald i forbindelse med brugen af pillerne fra læger over hele verden. Dertil kommer en lang række bivirkninger i form af depressioner, angst og hjerteproblemer.

Antidepressiver lykkepiller

I Sundhedsstyrelsens bivirkningsnævn udgør de nyere antidepressiver over halvdelen af alle indrapporteringer i både 1997 og 1998. I 1998 blev der registreret to dødsfald som følge af pillerne. Alligevel har Sundhedsstyrelsen ingen planer om at undersøge bivirkningsprofilen ved pillerne nærmere. Og først da Danmarks Radio i oktober henvendte sig med tallene fra WHO, fremskaffede styrelsen selv tallene.

De registrede bivirkninger i Danmark er ikke alvorlige. Dødsfald er altid alvorlige, men når man ser på bivirkninger, skal man altid holde det op mod forbruget, som er meget stort. Og de alvorlige bivirkninger, vi har registreret, er lavt i forhold til forbruget. Hverken WHOs tal eller vores oplysninger giver anledning til at tro, at der skulle være et problem, som vi skal gå videre med, siger afdelingslæge Doris Stenver fra Lægemiddelstyrelsen.

Et tidligt varsel
Direktøren Sten Olsson fra WHOs Collaborating Centre for International Drug Monitoring i Uppsala, som indsamler bivirkningstallene, mener, at der er stor usikkerhed omkring de mange dødsfald, men at man bør undersøge dem.
WHOs tal er en tidlig varsel om, at der kan være noget galt, og det skal naturligvis undersøges, når der forekommer så mange dødsfald, siger han.

WHO har fået 60.000 indberetninger på de nyere antidepressiver. WHO vurderer, at indberetningerne udgør en procent af de faktiske bivirkninger. Det skønnes, at der er 60 millioner mennesker verden over, som tager de nyere antidepressiver dagligt.

DR1 bringer i aften kl. 20.30 dokumentarprogrammet “Lille Peter lykkelig…” om børn på lykkepiller.