Øget effektivitet og fleksibilitet på Randers Tekniske Skole

Business case Randers Tekniske Skole
IT-afdelingen på Randers Tekniske Skole har implementeret CapaSystems Suite som led i bestræbelserne på at øge sikkerhed og oppetid for de op mod 6.000 brugere. Det betyder større sikkerhed, hurtigere opstart af pc´ere, bedre helpdesk og mere tid udvikling end akutte problemer. Kort sagt: Øget effektivitet og fleksibilitet.

Et væld af forskellige brugere, uddannelser og programmer er den daglige udfordring for den seks mand store IT-afdeling på Randers Tekniske Skole. Virker skolens IT ikke, betyder det, at undervisningen kan blive afbrudt.
I sommeren 2004 besluttede man derfor at implementere CapaSystems Suite til at holde styr på indholdet og opstart af de mange computere. Over hele uddannelsesinstitutionen benyttes omkring 120 forskellige programmer, og det er alt fra officeprogrammer til avancerede brancherelaterede programmer som CAD, programmer til autouddannelserne og specielle matematikprogrammer.

Opstart af skolens computere er et væsentlig succeskriterium for IT-afdelingen. Klokken ca. 8:30 hver morgen bliver flere hundrede computere tændt og starter op over netværket. Målet er at få denne opstartsfase ned på under fem minutter, og det kan lade sig gøre ved hjælp af CapaSuiten.

”Vi har nu bedre overblik og kontrol over opstartsfasen og hvis noget går galt, så kan rette fejlen hurtigere. Det betyder meget i forhold til vores mål om at servicere skolens lærere og elever bedre,” siger Palle Frostholm Larsen, der er Afdelingsleder IT-afdelingen på Randers Tekniske Skole.

En af de vigtigste funktioner i CapaSuiten for Randers Tekniske Skole er, at der er fuldt overblik over installationsprocesserne, mens de bliver udført. Alle fejl og uregelmæssigheder bliver rapporteret tilbage øjeblikkeligt. 80 pct. af alle installationer går uden problemer overhovedet, men ved de sidste 20 pct. er det væsentligt at vide, præcis hvad der skete, så fejlen kan rettes og dermed køre perfekt næste gang.

”To ting var udslagsgivende for vores valg af CapaSystems som softwareleverandør,” siger Palle Frostholm Larsen:
“Det er nemt at bruge CapaSuiten og programpakken er meget fleksibel. Dertil kommer at Capasystems er en dansk virksomhed og det var en også en fordel for os.

Skolen har altid været på forkant med de nyeste muligheder indenfor informationsteknologi. Blandt blev der udlagt fiber til 1 gigabit forbindelse mellem skolens fire afdelinger allerede for otte år siden.
Udfordringen i den kommende tid bliver at lære at scripte de op mod 110 softwarepakker, som tilsammen dækker alle brugeres behov på uddannelsesinstitutionen. Tidligere har Randers Tekniske Skole benyttet et andet system, og det har vist sig, at de pakker forholdsvist simpelt kan konverteres til CapaSystems Suiten. Den proces er nu i gang.
Randers Tekniske Skole har endnu ikke haft tid til at udnytte alle mulighederne I CapaSuiten. Men der vil blive taget fat på funktioner som licensstyring og andet med tiden. Palle Frostholm Larsen siger:

“Man kan jo have en formodning om, at vi har licenser, der står ubrugt hen, særligt fordi vi har mange korte kurser, hvor brugerne kun benytter en lille del af programmerne på computeren. En optimering vil sandsynligvis kunne betyde en besparelse.”