Øget salg af sprøjte-midler til landbruget

Salget af sprøjtemidler til landbruget stiger. 4175 tons aktiv stof blev solgt i 1997. Det er 56 tons mere end året før, men der er ikke grund til bekymring, mener eksperter. Stigningen er en konsekvens af hamstring i 1995, der førte til det laveste salg nogensinde i 1996, og den udsprøjtede mængde på årsbasis er stadig faldende.
Landskonsulent Hans Christensen fra Landbrugets Rådgivningscenter siger, at stigningen også skal ses på baggrund af, at der er kommet nye stoffer på markedet, som er mere effektive, men som i det seneste par år ikke har haft alternativer.
“Vi må på baggrund af tallene konstatere, at vi ikke har levet helt op til regeringens pesticidhandlingsplan. Der er blevet købt 5 pct. for meget aktivt stof,” siger han.
I løbet af efteråret ventes en ny afgiftspakke at træde i kraft for at få landbrugets forbrug af sprøjtemidler i harmoni med handlingsplanen.
Seniorforsker fra forskningscenteret Flakkebjerg, Per Kudsk, mener, at målene i handlingsplanen er på vej til at blive nået: “Det ligger ude i fremtiden, men tendensen for salget af sprøjtemidler er for nedadgående. Når der kommer tal, som viser, at forbruget er steget, så er baggrunden, at forhandlerne køber store mængder ind, inden de varslede afgifter træder i kraft. Det betyder så, at der i statistikken vil figurere nogle opskruede tal, som ikke har noget at gøre med landmændenes forbrug.” Regeringens handlingsplan går ud på at reducere pesticidmængderne med 50 pct. Behandlingshyppigheden, som er det mest retvisende tal for miljøbelastning, er dog kun faldet med 8 pct. i forhold til 1981-85. Dette tal er dog ikke helt retvisende, mener Miljøministeriet. Der er siden begyndelsen af 1980erne sket store ændringer i hvilke afgrøder, der dyrkes. Tages der hensyn til dette, er antallet af behandlinger faldet omtrent 25 pct.
For kort tid siden vedtog Folketinget at fordoble afgiften på pesticider, og et udvalg arbejder med at undersøge konsekvenserne af en total udfasning af gifte i naturen. Undersøgelsen ventes at være færdig i marts næste år.