Amter har travlt med ulovlig forpagtning

Landets amter har travlt med at blive færdig med sager om ulovlig forpagtning i landbruget. Strukturdirektoratet har krævet en redegørelse over, hvad amterne vil stille op med de over 1200 gårde, der stik imod landbrugsloven drev eller driver over fem ejendomme. Enkelte gårde blev noteret for at drive over tyve landbrugsejendomme. Kontorchef i Strukturdirektoratet, Bodil Ekner, gætter på, at halvdelen af gårdene vil blive tvunget til at opsige deres forpagtninger.

Halvdelen ulovlige
Roskilde Amt er netop færdig med at behandle 46 sager, og i 21 tilfælde har Jordbrugskommisionen fundet ulovlige forhold, som skal rettes op i løbet af de næste seks måneder.
I Nordjyllands Amt, hvor de mest grelle omgåelse af landbrugsloven har fundet sted, siger T. Ingemann Pedersen fra amtets jordbrugskommision, at mange af de gårde, som var i søgelyset, slet ikke skulle have stået på listen.

Nogle bagateller
“I mange tilfælde var deres ejendomme ikke landbrug, eller der har været tale om bagateller, men de slemme forhold, hvor en landmand eksempelvis drev 27 ejendomme, er stoppet eller skal stoppes inden for de næste seks måneder,” siger T. Ingemann Pedersen.
Han kan ikke kan oplyse eksakte tal på hvor mange gårde, der skal opgive at drive deres ulovlige forpagtninger.

Klar 15. august
For mange gårde vil det være svært at skulle droppe forpagtningerne, fordi de har indrettet deres drift efter et stort areal.
“Men loven skal overholdes. Det gælder for dig og mig og landbruget,” siger Bodil Ekner i Strukturdirektoratet, der vil holde et vågent øje med amternes behandling af sagerne.
Amterne skal være færdige med deres indberetninger den 15. august.