Anden runde venturekapital til Chempaq

Det danske mediotech-selskab Chempaq har netop fået tilført anden runde venturekapital. Vejen er dermed banet for en markedsintroduktion allerede til foråret 2004 af den kompakte og meget konkurrencedygtige mini-analysator til blodcellemåling.

”Vi har fuld tillid til, at Chempaq vil føre prototypen på markedet til rette tid,” siger Søren Friis fra ventureselskabet Symbion Capital, der sammen med InnFond p/s og Vækstfonden er gået sammen om at investere i Chempaq.
”Chempaq har overholdt alle tidligere milestones, og virksomheden har en unik teknologi med et meget stort potentiale, der på grundlæggende vis kan forenkle diagnosticeringen af en lang række sygdomme,” lyder det fra Symbion Capital.
Analysatoren kan blandt andet lette livet for patienter under kemoterapi, samt de hospitaler og praktiserende læger som arbejder med patienterne. Teknologien gør det muligt med stor præcision og meget billigt at måle antallet af blodceller, og det er nødvendigt i behandlingen af mange sygdomme. Chempacks teknologi er tilmed så kompakt, at anlægget kan transportes i en håndtaske. De nuværende apparater på sygehusene er meget store og koster op mod en mio. kr. Det er investorernes og Chempacks forventning, at den nye teknologi med fordel vil kunne erstatte alle eksisterende blodanalysatorer på verdensplan.

Chempaq er nu i færd med at etablere samarbejder med førende internationale distributører af avancerede diagnosticeringensapparatur.
Direktør Peter Halken siger:
”Vi har en prototype parat til september og forventer proof of concept inden juni 2003. Den seneste kapitaltilførsel er klar tilkendegivelse af, at vi er på rette spor, som vi er meget glade for.”
Chempaq er på to år vokset fra 3 til 13 medarbejdere og flere eksperter søges til sidste del af udviklingsarbejdet.
I forbindelse med den seneste reinvestering har en række af medarbejderne benyttet sig af muligheden for at blive medejere af virksomheden ved samlet at investere en lille mio. kr. i virksomheden.
”Medarbejdernes investering er et fantastisk signal både internt og eksternt om, at vi virkelig tror på vores teknologi og det kommende marked,” fortæller direktør Peter Halken.

For yderligere informationer kontakt venligst
Adm. Direktør Peter Halken
Telefon: +45 3917 9962
Chempaq A/S
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3, Box 38
DK- 2100 København Ø Denmark
info@chempaq.com