År 2000 kan lamme landbruget

Der er risiko for alvorlige nedbrud og produktionsstop i landbruget og fødevareindustrien ved indgangen til det nye årtusinde på grund af år 2000-problemet, mener Landbrugsraadet.
Derfor skal landbrugets ofte livsnødvendige EDB-udstyr ses efter i sømmene. Landmændene ved nemlig ikke om deres ofte avancerede udstyr kan klare det digitale skift fra 1999 til 2000, og det kan få drastiske konsekvenser.
Landbrugsraadet har netop iværksat en oplysningskampagne, der anbefaler alle landmænd at gennengå alt udstyr, hvor der kan sidde en elektronisk chip.
“De kan sidde alle steder,” siger PC-supporter fra Landbrugsraadet Pia Henriksen: “Lige fra malkemaskiner, traktorer, foder- og klimaanlæg og ventilationsanlæg. Det kan vise sig katastrofalt, hvis de pludselig ikke virker.” “Eksempelvis vil kyllinger i stalde dø inden for få timer, hvis der ikke bliver udluftet,” siger hun.
I landbruget er det ikke som i de fleste andre erhverv muligt at standse eller blot neddrosle produktionen ind til problemerne er løst. Derfor opfordres landmændene til at henvende sig til leverandørerne af det elektroniske udstyr og få tjekket, om det kan klare det nye årtusinde.
Og det pointeres, at det er landmandens eget ansvar. Leverandørerne kan ikke pålægges at betale erstatning, hvis deres foderanlæg bryder sammen på stribe nytårsaften 1999, siger PC-supporter Pia Henriksen.
“Eksempelvis vil kyllinger i stalde dø inden for få timer, hvis der ikke bliver udluftet,” forklarer hun.

Landbrugsraadet
Landbrugsraadet vil ikke registrere de produkter og systemer, der kan være problemer ved, men hvis der viser sig, at der er specielt mange problemer inden for et bestemt område, kan der blive tale om en mere målrettet oplysning. Landbrugsraadets kampagne er en del af regeringens aktionsplan mod år 2000-problemet. Pjecer udsendt med landbrugsfagblade vil i de kommende uger gøre opmærksom på problemet. Landbrugsraadet gør dog opmærksom på, at der ikke findes nogen lister over teknisk udstyr, som kan volde problemer, ligesom der ikke er noget overblik over problemets omfang.
Den eneste mulighed for de bekymrede landmænd er at kontakte elektronik-leverandørerne personligt. De har dog ikke nogen pligt til at oplyse om deres elektroniks anvendelighed efter 1999.