Århus kommune effektiviserer IT-driften

Århus kommune investerer i dansk software fra Capasystems, som skal effektivisere, standardisere og centralisere IT-driften af kommunens computere på 40 lokationer. Århus kommune sammenlægger flere IT-afdelinger, og takket været investeringer i nyt software kan mere arbejde overkommes af færre personer. Udgiften til softwareløsningerne er betalt i form af besparelser meget hurtigt.

Århus kommunes centralisering af IT-driften er en følge af en politisk beslutning samt en IT-driftsmæssig sammenlægning af borgmesterens afdeling og magistratens 2. afdeling. I alt servicerer IT-afdelingen nu 900 computere fordelt over ca. 50 lokationer i Århus. Det nye er, at it-medarbejderne ikke længere behøver at besøge computerne fysisk for at installere, opdatere og supportere kommunens computere.

”Takket være at vi har gennemført centraliseringen af IT-driften og indført CapaInstaller Desktop Management løsningen, kan vi tilbyde både bedre og hurtigere service overfor brugerorganisationen end tidligere, endda med brug af færre ressourcer i IT-afdelingen, siger IT-driftsleder Jari Bøg Larsen. ”Ved at benytte CapaInstaller løsningen har vi fået bedre overblik over vores licensforbrug, og vi kan på en enkelt måde gennemføre vores installations- og support standarder.”

”Det ville simpelthen ikke være muligt at klare den opgave på traditionel vis. Man kan sige, at løsningen fra CapaSystems var en forudsætning for, at centraliseringen kunne lade sig gøre,” siger Jari Bøg Larsen, der siden årsskiftet har arbejdet med systemet.

Valget af Capainstaller Desktop Management blev truffet på baggrund af undersøgelser af tilsvarende løsninger. ”CapaSystems vandt opgaven på grund af, at de kunne levere en fleksibel løsning, som var hurtig at sætte i drift og enkel at administrere. Det var vigtigt for os, at vi hurtigt ville få mærkbar effekt af vores investering, og at vi med egne ressourcer kunne administrere løsningen, så vi ikke ville blive alt for afhængige af eksterne konsulentydelser”, forklarer Jari Bøg Larsen. ”Desuden er CapaSystems en dansk virksomhed, og det talte også til deres fordel,” siger han.

For yderligere information kontakt venligst

Brian Eriksen
Sales Manager
CapaSystems A/S
Krøyer Kielbergs Vej 3, 1. th.
DK – 8660 Skanderborg

Phone: +45 70107055
Mobile: +45 21614008
E-mail: be@capasystems.com
Web: www.Capasystems.com