Arriva overtager Pågatoget i Sverige

Den 17. juni begynder Pågatoget at rulle i Arrivas regi. Det har krævet mange forberedelser og betydet stor aktivitet på Arrivas nye togkontor på Adelgatan 2 i Malmö, et stenkast fra stationen.

I godt et års tid har en lille gruppe forberedt driften af det svenske Pågatoget. Gruppen er gradvist blevet større, og i april kom den nye driftsledelse og gruppeledelsen på plads.
”Det er som en snebold, der kommer i bevægelse,” siger regionchef Rolf Andersson.
”Først ruller den langsomt, men efterhånden som den bliver større, tager den fart og får en vældig kraft. Ingenting må stå i vejen, når det gælder om at få en vellykket start.”

Arriva tog

Der er mange ting at tage hensyn til, når Arriva overtager en ny togrute. De rette mennesker skal finde deres rette pladser, organiseringen skal gennemtænkes og planlægges nøje, og der skal træffes aftaler om vedligeholdelse og rengøring af togene. Derudover er der IT og økonomi. Strækningen Malmö-Lund er Sveriges mest trafikerede spor, og det stiller store krav til systemernes stabilitet og sikkerhed. Eksempelvis har driftschef Linda Walméus netop bestilt storskærme hjem, så driftscenteret kan følge trafikken sekund for sekund. – Og så skal der selvfølgelig ansættes nyt personale. Her er Arriva i den heldige situation, at der har stået flere hundrede i kø for at få arbejde på den nye togstrækning.


Om Pågatoget

Det skånske Pågatoget kører hvert år over fem millioner kilometer på strækningerne Malmö-Höör, Malmö-Helsingborg, Malmö-Simrishamn og Helsingborg-Kristianstad. Der har været stor vækst i antallet af passagerer i Skåne, og derfor har Skånetrafikken bestilt 49 nye togsæt, som bliver leveret inden 2009. Samtidig bliver sporkapaciteten i Skåne udbygget, og der anlægges nye linjer.