Årsrapport Connect Denmark 2001

Her er et eksempel på hvordan en årsrappot kan udfærdiges:

– CONNECT DENMARK årsrapport 2001 –

Et fundament for fortsat udvikling
2001 var året, hvor CONNECT Denmark beviste sit koncept. Medlemmernes kompetencer og entreprenørernes slid har givet resultater, og det viser, at netværket fungerer. I løbet af 2001 er der kommet mange nye medlemmer til, og vi er snart oppe på et arrangement om ugen. Dertil kommer, at vi i årets løb har etableret en ny afdeling i Jylland, CONNECT West, som målrettet skal samle innovations-kompetencerne lokalt. I 2001 begyndte vi at udgive nyhedsbrevet CONNECT Denmark News, som takket være særlige sponsorater fra medlemskredsen kan udkomme tre gange om året. Det beskriver løbende foreningens aktiviteter og emner af interesse for de tilknyttede virksomheder og organisationer. Seneste oplag var på 2.000 eksemplarer. Vigtigst af alt er, at vi har hjulpet en lang række virksomheder på vej. De mange forretningsplaner og strategier er i mange tilfælde blevet til levedygtige virksomheder, og vi kan med god samvittighed sige, at netværket har medvirket i at skabe bedre vilkår for innovativ vækst og skabelsen af nye danske arbejdspladser inden for brancher, der er i hård international konkurrence. Det er meget flot set i lyset af, at CONNECT Denmark og de mange personer, som er tilknyttet gennem deres virksomheders medlemskab, arbejder non-profit. De resourcer, som foreningen har til rådighed gennem medlemmernes kontingenter og sponsorater, bliver udnyttet til at skabe et højt udbytte for entreprenørerne. Blandt andet derfor har vi valgt at satste på tilstedeværelse i Jylland, og vi håber med tiden at kunne etablere flere regionale kontorer i landet med henblik på at skabe stærke lokale netværk. Dernæst vil vi arbejde endnu mere målrettet med de problemer og udfordringer, som entreprenørerne står med i hverdagen. Det vil vi gøre gennem specialiserede på-vej-hjem møder og ved stadig fokuseren på kvalitet i sammensætningen af Springboards.

Tak for et succesrigt og innovativt år. Jeg ser frem til at møde jer alle i 2002.
De bedste hilsener adm. direktør Dorte Wiene

CONNECT Denmark status for år 2001

Medlemmerne
Vi er nu flere end 115 virksomheder, heraf er 67 medlemmer er kommet til i 2001. Som det ses af medlemslisten, er det store og fremsynede virksomheder eller videnstunge gazeller, som vælger at være med til at udbygge netværket. Hovedparten er teknologi- og vidensbaserede organisationer med mange år i deres respektive brancher. Medlemsskaren er sammensat af traditionelle virksomheder, investorer og professionelle serviceudbydere med hovedvægt på de sidste.

Entreprenørerne
CONNECT Denmark henvender sig til alle opstarts-virksomheder, der har potentiale til at blive vækstvirksomhed. Den typiske virksomhed, der får hjælp, har en solid teknologisk viden, og har udarbejdet forretningsplan. På dette grundlag kan der sammensættes et Springboardpanel, som kan rådgive omkring den yderligere ekspansionsstrategi og videreudvikling af forretningsplanen, der siden skal bruges i virksomhedens søgen efter ekstern finansiering.

Aktiviteter
I september åbnede en ny afdeling af CONNECT Denmark i Aalborg og Århus. Et åbent ”kick-off”-arrangement markerede foreningens indtog i Jylland og de nye muligheder for det spirende jyske erhvervsliv. I spidsen for CONNECT Denmark West står direktør Jan Hein Nielsen, som tidligere var formand for Dansk Iværksætter Forening: ”Århus og Ålborg rummer nogle af de stærkeste iværksættermiljøer i Danmark. Forskerparkerne og universiteterne i begge byer giver en talentmasse, der gør, at morgendagens Øvlisen, Aamund eller Mathiesen lige så godt kan bo vest for Storebælt som øst for,” siger Jan Hein Nielsen, der er godt igang med at opbygge et netværk af medlemsvirksomheder med kompetencer, som står til rådighed for entreprenørerne vest for Storebælt.

Springboards
I 2001 afholdt CONNECT Denmark 37 Springboards. 34 Springboards for opstartsvirksomheder blev afholdt på Sjælland og 3 i Jylland. Heraf var de tre amerikanske virksomheder, en norsk og resten danske. Den ærlige og meget direkte tone er enestående og har været med til, at nye virksomheder får ændret deres syn på egen udvikling. I mange tilfælde bliver kontakterne, som skabes på et Springboard til længerevarende samarbejder mellem den nye virksomhed og panelets deltagere. Det hænger sammen med, at hver Springboard sammensættes efter den aktuelle virksomheds egenart og problemstillinger.

Financial forum
I 2001 afholdt de nordiske CONNECT netværk to Financial Fora. Det første i Stockholm i maj måned, hvor der deltog fire danske virksomheder. I oktober blev der afholdt et Financial Forum i Gøteborg her deltog to danske virksomheder. Begge fora var for indenfor TIMES-segmenterne (Telecom, IT, Media, Entertainment och Security) Flere Financial Fora vil blive afholdt i 2002. På Financial Forum får mellem 20-30 nye entreprenørvirksomheder, med behov for kapital, muligheden for at præsentere deres idéer over for investorer. De deltagende virksomheder er udvalgt på baggrund af en ansøgnings- og screeningsproces, og alle har været igennem et forløb, hvor de er blevet coachet af medlemmer fra CONNECT netværket. I november måned blev der afholdt CONNECT Biomedical Partnership Forum i Stockholm. Her præsenterede 24 nordiske bitoech virksomheder for potentielle partnere og investorer. Af de 24 var der 6 danske biotech-virksomheder, derudover var der 4 danske virksomheder, som udstillede.

Andre aktiviteter
I november blev der afholdt et på-vej-hjem møde om de stigende problemer, som opstartsvirksomheder støder på i forbindelse med opbygningen af et beskyttet produkt. På-vej-hjem møderne er meget besøgte, og det høje faglige niveau er ofte båret af ildsjæle fra medlemsvirksomhederne. Temaerne for på-vej-hjem-møderne tager udgangspunkt i de erfaringer, der hentes fra arbejdet med start up virksomhederne. Emnerne behandles med synspunkter fra specialister, andre entreprenører og venturekapitalister.

Resultater
CONNECT Denmark har, i de knapt to år organisationen har eksisteret, medvirket til at over 20 entreprenører har rejst 90 millioner kr. Mange flere har fået deres forretningsplaner kigget grundigt igennem på Springboards eller ved andre arrangementer. Hovedparten af de 90 millioner er rejst i 2001. Vi håber fremover at kunne skabe et endnu bedre grundlag for etablering af nye virksomheder i Danmark og dette skal ske i et endnu tættere samarbejde med vores udenlandske søsterorganisationer.

Kommende aktiviteter
Fra den 8-10. april 2002 står CONNECT Denmark, CONNECT Norway, CONNECT Sweden og Europe Unlimited bag en række fælles arrangementer i Stockholm, hvor danske entreprenører indenfor informations- og kommunikationsteknologi får mulighed for at fremlægge deres forretningsidéer for et bredt udsnit af Europas venturekapital. Den 8. april vil der være workshops om henholdsvis trådløs infrastruktur og eCRM software til telekommunikationsselskaber. Der vil også blive afholdt et Venture Academy, hvor de deltagende entreprenører vil blive trænet i præsentationsteknik. 9. april er European Unlimited vært for The European Investment Forum, hvor 28 europæiske virksomheder vil præsentere deres forretningsplaner for venturekapital og investorer. 10. april er CONNECT Denmark sammen med CONNECT Sweden og CONNECT Norway vært for CONNECT Nordica Investment Forum, hvor 24 skandinaviske start-ups inden for informations- og telekommunikation præsenterer deres forretningsplaner for investorerne.

Fra den 8-10 oktober 2002 afholdes der Scandinavian Biotech Arena i Malmø. Arrangementet består af CONNECT Biomedical Partnership Forum, Medicon Valley BioConference samt Biotech Forum. Tidligere er disse konferencer afholdt hver for sig, men i 2002 holdes de samme tid og sted og der forventes op til 6000 deltagere og mere en 100 præsenterende virksomheder.

Venlig hilsen
Adm. direktør Dorte Wiene, Jacob Rafn, Jan Hein Nielsen og bestyrelsen for CONNECT Denmark. Februar 2002

– Medlemmer –

Connect Denmark arbejder med fem typer medlemskab: Platin, Guld, sølv, almindeligt- og personligt medlemskab. Platin og guldmedlemskaberne er lands-dækkende, hvorimod resten knytter sig til enten CONNECT East eller West.

Sponsorpakke PLATIN
? Vækstfonden

Sponsorpakke GULD
? Ernst & Young
? Holm Kommunikation A/S
? IBM Danmark A/S
? Lindh Stabell Horten
? Telia Net

CONNECT Denmark East
Sponsorpakke SØLV
? 2M Invest A/S
? Amagerbanken A/S
? Andersen
? ATP
? Copenhagen Capacity
? Cultivator A/S
? Dansk Kapitalanlæg A/S
? Deloitte & Touche
? Energiens Hus
? Gudme Raaschou Investment Bank
? Hewlett Packard A/S
? KPMG
? McKinsey & Company Inc.
? Medicon Valley Capital
? Nordea Bank Danmark A/S
? Novo Nordisk IT A/S
? Oracle Danmark
? Radiometer Medical A/S
? Schreiner Andersen Management A/S
? Sun Microsystems Danmark A/S
? Symbion Science Park
? TDC Innovation
? Vupti A/S

Almindeligt medlemskab
? ACR Capital
? A/S Dansk Erhvervsinvestering
? Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen
? Advokatfirmaet Schiersing & Sjørslev
? AIG Europe, S. A.
? Albihns A/S
? Amrop International Denmark A/S
? BBDO A/S
? Causa Consulting A/S
? Chas. Hude A/S
? Convest Management A/S
? DAKO Danmark A/S
? Danmarks Tekniske Universitet-DTU
? Danske Venture Partners
? Discus Communications A/S
? Dreyer & Kvetny Public Relation
? Egmont
? ErhvervsCenter Greve
? Fantine Group Scandinavia
? First Innovation
? Forskerparken CAT
? FUHU
? GlobeSearch A/S
? HandStep ApS
? Hans Due Design A/S
? i-data international a-s
? Integral A/S
? Internet Ventures Scandinavia A/S
? IT Brancheforeningen
? Juul & Partnere
? Juul & Stejle
? Kromann Reumert (IT)
? Københavns Erhvervscenter
? Legalink
? Leo Incubator
? LM Ericsson A/S
? Mercuri Urval A/S
? Medicon Valley Academy
? Microsoft Danmark
? NeuroSearch A/S
? Norventum Capital A/S
? Olicom A/S
? Penta Partners
? PriceWaterhouseCoopers
? Primavera Ventures A/S
? Profilog
? Reconnect Holding
? Scandinavian International Management Institute (SIMI)
? Siemens Business Services A/S
? Speakanet A/S
? Teknologisk Innovation A/S
? Tradedoubler Denmark
? United Spaces Copenhagen
? Velcap
? Walstijn Intellectual Property

Personligt medlemskab
? Ejvind Henriksen
? Hans Henrik H. de Lichtenberg
? Henning Børgesen
? Martin Ågerup
? Ole H. Willerup
? Ole Rosenlund
? Poul Foss Michelsen
? Ralf Egede Andersen

CONNECT Denmark West
Sponsorpakke SØLV
? Deloitte & Touche
? KIRKBI A/S
? KPMG
? NOVI A/S

Almindeligt medlemskab
? Advokatfirmaet Henrik Christensen I/S
? Andersen
? BDO Scanrevision
? EB-Design ApS
? ErhvervsService
? Forskerparken i Aarhus A/S
? Hedevang Consulting
? Just-Networks Aps
? Kromann Reumert
? Nielsen & Christensen
? Oracle Danmark
? Palsgaard & Hansen
? Patrade A/S
? Plougmann & Vingtoft A/S
? PriceWaterhouseCoopers
? Østjydsk Innovation A/S
? Aalborg Universitet

Personligt medlemskab
? Tage Affertsholt

Andre som har ydet støtte i 2001
? Erhvervsfremmestyrelsen
? Tuborgfondet
? Oticon Fonden