Årsregnskab: ESS-Food

Svinepest i Holland og mund- og klovsyge i Taiwan har hjulpet fødevarekoncernen ESS-Food med knap 1300 ansatte til et flot regnskab for 1996/97. Koncernen, der tegner sig for 20 pct. af den samlede danske svinekødseksport, omsatte i sit seneste regnskabsår for 10,4 mia. kr. og forbedrede sit nettoresultat fra et minus på 23,9 mio. kr.
i 1995/96 til et overskud på 34,7 mio. kr.

Ess-Food regnskab

Eksporten steg
Den samlede danske eksport af svinekød steg i regnskabsåret 1996/97 med 12 pct., da de to store konkurrenter, Taiwan og Holland, blev ramt af sygdomme i deres svineproduktion. Det førte til store udsving i kødpriserne og ændringer i de enkelte landes markedsandele. ESS-Food tjente godt på den stigende efterspørgsel på dansk svinekød. Noteringen for svinekød i januar 1997 startede med 9,60 kr. pr. kilo og toppede i maj på 14,10 kr.
Ifølge direktør Niels I. Møller, ESS-Food, har der foruden den store fremgang i svinekødseksporten også været en stor stigning i handlen med oksekød og fiskeprodukter.

Stagnerende priser

ESS-Food regner med stagnerende priser på svinekød i 1998 og frygter en midlertidig nedgang i salget af svinekød til britiske forbrugere, når deres krav om dyrevenlige staldsystemer og fritgående søer bliver til lov. Administrerende diirektør Niels I. Møller, ESS-Food, mener dog, at den danske produktion hurtigt kan omstilles.

“Kravene kommer til at betyde en reduktion af de mængder, vi sender derover, men det er svært at sige hvor meget. Vi må se, hvad kravene ender med at blive i Storbritannien, for en ting er, hvad de store supermarkedskæder profilerer sig på og en anden, hvad udviklingen senere hen viser sig at være,” siger Niels I. Møller.