Bønder i gadekampe i Bruxelles

Kun 200 meter fra EU-Kommisisonen måtte det belgiske politi i går trække i kampuniformerne for at holde oprørte demonstranter væk. Med flasker og opbrudte brosten forsøgte landmænd at uskadeliggøre vandkanonerne og trænge ind på det totalt aflukkede EU-område.
5000 betjente, to helikoptere og endeløse kolonner af pansrede vogne kunne ikke hindre landmændene i at drage hærgende gennem byen.

Slap ikke igennem
Det lykkedes dog ikke de mere end 40.000 demonstranter at komme nær EUs landbrugsministre, der netop havde indledt et fem-dages møde for at nå til enighed om en fuldstændig omstrukturering af landbrugets støtteordninger.
Ændringerne betyder, at priserne på landbrugsvarer falder med 30 pct., og der bliver kun dispenseret for halvdelen.

Danskere i solidaritet
“Vi er her ikke fordi, vi tror, vi kan ændre noget, men vi må være solidariske med landmænd i andre lande, som bliver ramt hårdere,” sagde Peter Petersen, formand for familielandbruget i Sønderjylland. Han var en af de ialt 25 fredelige danskere i Bruxelles. De skilte sig ud ved at have medbragt et EU-flag.
Tyske landmænd havde derimod trykt sorte flag med en plov, der blev stoppet af et blodigt sværd.
Formanden for de danske landboforeninger, Peter Gæmelke, istemte: “Vi er jo ikke imod en reform, men det forslag, der ligger skal ændres. Vi vil have mulighed for at tilgodese ting, der ikke bliver gjort noget ved andre steder i verden. Naturen, dyrevelfærden og livet på landet er ting, der koster, og når man tænker på, at fem mio.
landmænd i EU producerer, hvad to mio. i USA kan, så er det åbenlyst, at vi skal have støtte.”

Afstand fra uroligheder
Peter Gæmelke tog på dansk landbrug vegne kraftigt afstand fra gårsdagens uroligheder i Bruxelles.
“Det hjælper ikke landmændenes sag, at Bruxelles bliver smadret,” sagde han.
På den rolige side af barikaderne mødte Jyllands-Posten EU-Kommissionens landbrugstalsmand, Gerry Kiely: “Demonstrationen hjælper ikke spor på forhandlinger. Vi kender organisationernes holdninger, og de har været med til at give deres landbrugsministre mandat til ugens møder,” sagde han.
Demonstrationen var arrangeret af COPA, der er paraplyorganisation for landboforeninger i EU.