Banan-striden vendes for 117. gang

Banankrigen mellem EU og USA trådte i går ind i en afgørende fase. Amerikanerne har truet med at lægge told på EU-varer for omkring 3 mia. kr. den 1. februar, hvis ikke EU åbner markedet for bananer produceret i Sydamerika af amerkianske virksomheder.
I Verdenshandelsorganisationen WTO arbejdes der på højtryk for at finde en løsning på konflikten.
Partene diskuterede i går et endnu ikke offentliggjort kompromis fremlagt af WTOs direktør, Renato Ruggiero, i Geneve.
Forslaget lægger op til, at USA skal udskyde handelshindringerne, indtil WTO har afgjort sagen. Det kan vare til begyndelsen af april.
En talsmand for EU-Kommissionen, understregede dog, at der ikke var tale om forhandlinger, men samtaler.
“Vi regner ikke med at finde en løsning inden 1. februar, men vi søger en forhandlingsløsning,” sagde han.” Inden samtalerne sagde en amerikansk embedsmand, at der ikke var grund til optimisme: “Alle muligheder er snart opbrugt, men vi er naturligvis villige til at tale om det.” EU har tidligere truet med at svare igen på en eventuel handelsblokade med tilsvarende told på amerikanske varer, men i går var tonen en anden: “I stedet vil vi lægge sag an mod USA ved WTO, så vi på den måde kan få klarlagt, hvordan reglerne skal tolkes.” Sagen har delt de 133 WTO-lande i to lejre. Store eksportlande som Japan, Indien, Indonesien, Sydkorea og seks østeuropæiske lande støtter EUs favorisering af de både dyrere og ringere bananer fra EUs gamle kolonier i Afrika og Stillehavet.
Striden har blotlagt store problemer i WTOs arbejde for en friere verdenshandel. WTOs nuværende regler er blevet indarbejdet forskelligt i EUs og USAs nationale lovgivninger. Det betyder, at når der opstår uenigheder, henviser hver af parterne til forskellige lovgivninger.
EU har allerede ændret på banankvoterne, men USA mener, at de nye regler ikke lever op til WTOs retningslinier. Derfor mener den amerikanske regering, at den er i sin gode ret til at indføre handelsrestriktioner. Omvendt mener EU, at straftold først kan pålægges varer efter en ny WTO-afgørelse. Problemet er, at det kan tage flere måneder, inden den er på plads.
USA beskylder EU for at spille på langsommeligheden i WTO for at støtte de tidligere hovedsagligt franske kolonier.