Bedre økonomi med intelligente bygningsinstallationer

I takt med stigende miljøkrav og højere energiafgifter bliver det stadigt mere rentabelt at udnytte mulighederne for intelligent styring i nybyggeri – også kaldet intelligente bygningsinstallationer (IBI). Samtidig er teknologierne modnet i en sådan grad, at der nu findes et bredt udbud af komponenter og et stort antal kompetente installatører.

Intelligent styring af bygningers ventilation, persienner, lys og meget mere er ved at vinde indpas i alle nybyggerier. Hvor automatisering tidligere var forbundet med luksus, er det nu en praktisk og økonomisk del af byggeriet. Fordelene ved at automatisere en moderne bygnings mange funktioner er oplagte: Der kan spares betydeligt på energien, indeklima og komfort forbedres gennem automatisk styring af temperatur og lys, og dertil kommer mulighederne for fejlovervågning og styring af vedligehold via det intelligente system.

Synergieffekt i tidlig planlægning af IBI
Lillian Andersen, der er IBI-produktchef hos Lemvigh-Müller slår til lyd for, at optimal integration af IBI kræver ét gennemtænkt system, der indarbejdes tidligt i byggefasen.
”Alle nybyggerier har allerede nogle intelligente komponenter, som med tiden bliver suppleret med flere standalone-systemer efterhånden som lovkrav og økonomi gør det nødvendigt. Problemet er blot, at knopskydning af standalone-systemer gør bygningens samlede styring meget dyrere end en gennemgående løsning, der er installeret i bygningen ved opførelsen. Derfor er det vigtigt, at der tages hånd om intelligente bygningsinstallationer tidligt i byggefasen – og gerne allerede når arkitekterne og ingeniørerne går i gang,” siger Lillian Andersen. Hun påpeger, at alternativet er et dyrt og uoverskueligt system, som ikke har de samme muligheder for totalbesparelser. Eksempelvis er der en stor synergi i at bruge det samme styrekabel. Dermed udnyttes IBI-komponenternes mange funktioner optimalt, hvis det vel at mærke planlægges på forhånd.

Lev op til byggekravene med IBI
En af de ting, der gør IBI aktuelt netop nu, er de nye bygningsregulativer, som trådte i kraft i 2006. Regulativerne sætter verdens højeste energistandarder for dansk nybyggeri, og det betyder, at der i mange tilfælde skal tænkes kreativt for at få energiregnskabet til at gå op – på samme måde som byggebudgettet skal overholdes. Her kan IBI være et sæt hjælpende teknologier, nævner Lillian Andersen.
”Vi ser både, at bygherrerne interesserer sig for IBI i forbindelse med bygningsregulativerne, men der er også i høj grad opmærksomhed på det faktum at vores byggeri bærer en væsentlig del af ansvaret for at optimere det samlede energiforbrug i vores samfund – og ikke mindst for at nedsætte udslippet af CO2. Tidligere har det været svært at få indarbejdet IBI i byggeplanlægningen, men der er ved at ske et holdningsskift med de nye byggekrav fordi de appellerer til mere miljøvenligt byggeri,” fortæller hun.

Spar 85 procent på lys
IBI-center i teknikcenter Øst hos Lemvigh-Müller har som mission at oplyse om mulighederne og fordelene ved at tænke IBI ind i byggeriet i de tidligste faser. Lillian Andersen mener, at det kræver en ændret indstilling flere steder, og et af de bedste argumenter er økonomien på længere sigt:
”Det har været sådan, at når der skulle spares på et byggeri, så fjernede man alle de overflødige og mere luksuriøse ting. Nu ser bygherrerne på økonomien på længere sigt, og når vi dokumenterer, at der kan spares op til 85 procent på lys og op til 30 procent på varmen – hvert år fremover – så er der ikke meget at betænke sig på ,” siger Lillian Andersen.
Der er stadig et stykke vej endnu, og det skyldes, ifølge Lillian Andersen, at mange ingeniører holder sig til de velkendte løsninger. Hendes afdelings rolle er derfor at udbrede kendskabet til og yde sparring og vejledning i valg af teknologi og valg af systemløsninger på baggrund af en grundig detailviden om de mange IBI-komponenter. Dét følger Lemvigh-Müller op med en uddannelsesindsats. Det foregår allerede over hele landet i form af kurser, workshops og diverse uddannelsesmaterialer rettet mod specifikke områder inden for IBI.

Fakta:
IBI stiller nye krav til byggeriets parter
IBI – Intelligente Bygnings Installationer – er ikke noget nyt, men den teknologiske udvikling, miljøkrav og fordringer om energibesparelser har gjort mulighederne mere aktuelle end nogensinde før. Det stiller nye krav til byggeriet og arbejdsfordelingen mellem de forskellige aktører i et byggeprojekt. Når elementer som varme, lys og el skal integreres, må de forskellige faggrupper indstille sig på at arbejde nært sammen og bruge mere tid på programmering og koordinering.

Fakta:
Elementer i IBI
Intelligente bygningsinstallationer dækker over de mange elementer i et byggeri, der kan automatiseres og programmeres for derigennem at spare tid og energi. Af oplagte muligheder kan nævnes:
• Lysstyring
• DALI
• Varmestyring
• Persienne-styring
• Zonestyring af lokaler med ventilationsspjæld
• Central styring af ventilationsanlæg
• Styring af blandesløjfer for fremløbstemperatur
• Integration af adgangskontrol
• Integration af sikring