Billig og miljøvenlig energi til gartnerier

Gartnerier kan spare på energiomkostningerne ved at gå over til selv at producere miljøvenlig energi. Et XRGI-anlæg producerer både el og varme – og det betyder, at brændstoffet udnyttes bedre end i andre anlæg. Regeringens seneste udspil på skatteområdet gør gartneriernes besparelser ved selv at producere energi endnu større.

Gartnerier hører til i sværvægtsklassen, når det gælder energiforbrug. Især er væksthusgartneriet et energitungt erhverv, hvor omkostningerne til energi typisk udgør 15-25 procent af virksomhedernes samlede omkostninger. Både nu og i fremtiden vil energieffektiviseringer være en afgørende forudsætning for at overleve på et europæisk marked med skarp konkurrence. Og de nuværende, meget høje energipriser – og afgifter – gør det yderligere aktuelt for gartnerierne at forsøge at reducere deres energiforbrug.

Bedre udnyttelse
Et XRGI-anlæg er et kraftvarmeværk, som producerer varme og el i forholdet 2:1. Anlægget udnytter over 90 procent af energien i brændstoffet, og det kører fleksibelt på forskellige typer brændstof og alternative energikilder. Gartnerier vil med deres høje energiforbrug få reduceret regningen kraftigt ved at gå over til selv at producere den nødvendige el og varme med et decentralt minikraftvarmeværk. Hvor stor besparelsen bliver, afhænger af, hvor stort energiforbruget er, og hvilken el- og varmekilde gartneriet i øjeblikket anvender. Samtidig vil de stabile XRGI-anlæg give gartneriet en høj forsyningssikkerhed – både hvad angår el og varme året rundt.

Godt for økonomien og miljøet
I og med den bedre udnyttelse af energikilden bidrager XRGI-anlægget også væsentligt til at nedbringe C02-udledningen. Med de energieffektive anlæg kan gartnerierne således både mindske energiomkostningerne og forbedre deres miljømæssige profil. For de energikrævende gartnerier er der altså mange fordele ved at anskaffe sig et minikraftvarmeværk:

* Højeffektiv el- og varmeproduktion
* Yderst miljøvenlig energiproduktion med minimalt CO2-udslip
* Fleksibel energiproduktion, der løbende tilpasser sig behovet
* Minimalt vedligehold og garanteret høj driftssikkerhed

XRGI-anlægget reducere amperebehovet hos det enkelte gartneri, så det slipper for at købe ekstra ampere-kapacitet hos elselskabet. Dertil kommer at XRGI kan flyttes mellem lokationer, hvilket ikke gør sig gældende for ampere-kapacitet.

Direktør i EC Power siger: ”XRGI er bygget til vedvarende belastning og høj udnyttelsesgrad. På fjerne lokationer, der året rundt har behov for store mængder el og varme, vil XRGI for alvor kunne bidrage til en forbedret rentabilitet, og derfor ønsker vi at komme i kontakt med gartnerierne.”

Fleksibelt valg af brændstoffer
Et XRGI-anlæg er kendetegnet ved høj grad af fleksibilitet i valget af brændstof. Gas, planteolier, diesel er blandt de mest attraktive, og dermed kan kraftvarmeanlægget tilpasses de aktuelle priser og de brændstoftyper, som det er mest oplagt at benytte i enhver produktion. Elproduktionen giver desuden mulighed for salg til det regionale kraftværk via nettilslutningen. På den måde mistes ingen energi når der produceres mere end man benytter.

Se mere på www.ecpower.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
EC Power A/S – Jens Banke
Samsøvej 25 – 8382 Hinnerup
Tel: 87 43 41 00
bb@ecpower.dk
www.ecpower.eu

Om EC Power
EC Power udvikler mindre kraftvarmeværk, som er optimeret til alternative energikilder, herunder biogas, naturgas, planteolie, biodiesel og i den nærmeste fremtid også brint og ethanol. Anlæggene producerer cirka 2 kW varme for hver 1 kW elektricitet. EC Power A/S er en dansk ingeniørvirksomhed med eksport af kraftværker til store dele af verden. Virksomheden er ejet af Statoil.