Brændeovnen – hjemmets hyggelige centrum

Intet er hyggeligere end knitrende ild. Og det er lidt af en kunst at fyre med brænde. Hvis det gøres korrekt, er der god økonomi i brændeknuderne, mens dårlig fyring kan forurene og stort set ikke bidrager til varmeregnskabet.

At fyre med træ giver hygge, god varme og er traditionsrigt. En brændeknude i ovnen kan også godt svare sig i forhold til andre varmekilder om vinteren.
Brændt i en effektiv, ny ovn, er træ en af de mest miljøvenlige energikilder. Mange gamle ovne er hyggelige og kønne, men de er ikke nødvendigvis effektive eller miljøvenlige, rentbrændende ovne. En moderne brændeovn kan udnytte 70-80 pct. af energien i brændet. Gamle ovne formår måske blot at hente 45 pct. – og overskuddet slippes ud som varm røg og forurenende partikler.

Køb smart
Hvis du selv har mulighed for at fælde, er træ en energikilde, der er umulig at slå på prisen. De, der må købe, må vurdere prisen nøje. Brænde købt på en benzintank er som regel meget dyrt. Billigere er det fra brændeudsalg og billigst, hvis du selv finder en bonde, du kan købe af. Køb brænde i så store mængder ad gangen som muligt – det får prisen i bund. Vælger du eksempelvis at købe lange kævler direkte i stakke fra den nærmeste skov er prisen nede i 125 kr. pr. rummeter. –Men så skal du også selv save, flække og tørre træet.

Sådan fyrer du
– Fyr aggressivt – sørg altid for at have godt med træk.
– Brændeovnen bør være tilpasset det areal, den skal opvarme.
– Sørg for godt med træk i skorstenen. Vær opmærksom på, at ovnen er tæt.
– Fyr kun med rent, tørt brænde.
– Brænd ikke brædder, som er malet, lakeret eller imprægneret.