Burhøns 10 år endnu

De europæiske burhøns får ikke bedre forhold forløbig. EU’s 15 landbrugsministre kunne sent mandag aften i Bruxelles ikke nå til enighed om, hvordan burmetoden skal afskaffes. Alle var dog enige om, at noget skulle gøres, men specielt de sydeuropæiske lande kunne ikke acceptere de nordligere landes ønske om helt at afskaffe produktionen.
Fødevareminister Henrik Dam Kristensen (S) sagde efter mødet: “Det var positivt, at vi nu er begyndt at diskutere emner som dyrevelfærd og landbrugets image, men vi bliver ikke enige fra den ene dag til den anden. Der venter lange forhandlinger forude.” Flere sydeuropæiske lande har nemlig først nu implementeret det seneste burhønsedirektiv fra 1988. Derfor har de frem til nu bygget burstalde indrettet efter reglerne fra før 1988, og dem kan man ikke bare rive ned og bygge op igen, mener landbrugsministrene: Det kræver for store omkostninger.
De nye stalde, der er bygget efter gamle principper, skal afskrives, og det kan tage op til ti år, og først til den tid tror Henrik Dam Kristensen på et kompromis. Forslaget om total afskaffelse af burhønsmetoden blev støttet af de skandinaviske EU-lande, England, Holland og Tyskland.
EU-Kommisionen har foreslået at afskaffe den form for landbrug. Hønsenes forhold er simpelthen under al kritik, skrev de i deres oplæg.