Butler Networks A/S leverer trådløst net til Ribe Amt

Ribe Amt har med succes koblet en række institutioner sammen over store afstande i en radiokæde. Teknologien er leveret i samarbejde mellem Butler Networks A/S og Siemens og resultatet er et omfattende netværk med usædvanlig høj oppetid, minimalt vedligehold og masser af båndbrede.

Flere års knopskydning af Ribe Amts radionetværk er færdig. Netværket benyttes  til en række krævende applikationer såsom løn, e-mail, terminalfunktioner og hospitalerne benytter nettet til udveksling af patientjournaler og røntgenbilleder. Desuden er der ved at blive indført elektronisk arkiv og sags dokumenthåndtering (ESDH) i amtets administrative funktioner som led i udviklingen af borgerservice via Amtets hjemmeside. På websitet udvikles nye funktionaliteter som f.eks. opstart af mulighed for borgere og virksomheder til af indberette data og sende ansøgninger til amtet via amtets hjemmeside.
Disse funktioner stiller til sammen store krav til oppetid og båndbredde.

Båndbredde nok
Konsulent i Ribe Amt, Stig Danielsen, har stået for den praktiske del af installationen.
”Vi kan uden de store problemer opgradere fra de 155 Mbit til hele 622 Mbit. Det er netop en af fordelene ved, at vi ejer systemet selv, at vi selv kan servicere og opgradere,” siger konsulent Stig Danielsen.
”Det betyder naturligvis ikke at det er gratis, men det er simpelt og kan gøres for små midler,” fortæller Stig Danielsen.
Amtets net er koblet på Internettet i Ribe via en back bone ejet af kommunedata. Den kan levere 1 gigabit og det betyder, at der ingen flaskehalse er nogen steder i systemet.
Den høje oppetid på radiokæden kan opnås, både fordi den trådløse teknologi ikke er udsat for gravemaskine, og fordi netværket kører i såkaldt redundans. Det betyder, at signalerne kan køre begge veje i kæden. Skulle der opstå et brud, så sendes signalerne blot den anden vej i kæden. Et nedbrud vil således ikke bliver bemærket af brugerne, lyder det fra Butler Networks A/S, der i samarbejde med Siemens har leveret radiokæden.

Hospitalerne pressede på
Arbejdet med radiokæden begyndte tilbage i 1999. Målet på det tidspunkt var ikke at bygge en amtsdækkende kæde, men blot at koble visse af amtets institutioner institutioner på højhastigheds net. Her var det særligt hospitalerne, som dikterede hastigheden, fordi de i stigende grad blev afhængige af at sende og modtage røntgenbilleder i meget høj opløsning til andre hospitaler og fælles nationale databaser.
At valget faldt på en trådløs løsning og de traditionelle kabler skyldtes på de store geografiske afstande i amtet og systemets stabilitet.
”Alternativet kunne være at grave fiberkabler ned, men radiokædeløsningen er noget billigere og tilsyneladende mindst lige så stabil og driftssikker som fiber,” siger konstitueret IT Chef, Max Kruse, fra Ribe Amt

Trådløst op til 35 km.
Ribe Amt havde desuden fine geografiske forhold til en radiokæde. For at sendere og modtagere på de forskellige lokationer kan kommunikere er det nødvendigt at det er en fri fulgefulgtslinie mellem dem – en såkaldt ”line of sight”. Kun et enkelt sted var det ikke muligt at transmittere direkte på grund af en sandbanke. Problemet blev uden videre løst ved at lægge et kabel mellem radioenhederne på hver sin side af forhindringen.
”Afstande har vist sig ikke at være et problem for udstyret. Vi har endnu ikke udnyttet systemet til de yderste. Strækningen Varde – Grindsted er eksempelvis på 35 kilometer mellem sender og modtager, og det fungerer utroligt stabilt,” siger konsulent Stig Danielsen.

Fremtidssikret løsning
Amtets afdelinger i Ribe, Brørup, Esbjerg, Varde og Grindsted er nu koblet på kæden, og projektet har vist sig at være yderst succesfuldt.
I forbindelse med restrukturering af amter og kommuner er Ribe Amts netværk helt på forkant med den politiske udvikling. Der er oplagte muligheder for at forbinde nettet til Region Syd via en eller flere forbindelser. Stig Danielsen fra Ribe Amt nævner mulighederne Give-Grindsted og Brørup-Kolding som oplagte.

Faktaboks:
I Ribe Amt bor omkring 224.257 mennesker. Knap en tredjedel bor i Esbjerg, som er landets femtestørste by med over 82.000 indbyggere. Mod vest afgrænses Ribe Amt af Nordsøen, mod syd Sønderjyllands Amt, mod øst Vejle Amt og mod nord Ringkjøbing Amt. Målt pr. indbygger er Ribe Amt landets næstmindste.