CAD-Q Industri ERFA-møde

14 Inventorbrugere fra 9 forskellige virksomheder var 2. februar mødt op på Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) i Ballerup for at orientere sig om de seneste muligheder og nyskabelser inden for AutoCAD Inventor. Heldagsarrangementet, som TEC var vært for, havde en række indlæg, som skulle åbne deltagernes øjne for nogle af de helt nye muligheder med Inventor. Det var således mest af alt en inspirerende dag, hvor formålet var at udvide horisonten, snarere end at løse konkrete problemer. Som altid var ERFA-mødet opbygget som en kombination af indlæg fra brugere, CAD-Q’s eksperter og eksterne specialister.

Inventor autodesk stream

Fra Validus Engineering AB i Sverige var Marcus Hall og Michael Johansson mødt op. Validus Engineering har specialiseret sig i at udvikle tilføjelsen CFDesign til Inventor, som simulerer væsker, luftstrømme, varmeudveksling og meget andet, som indbefatter flydende materialer og elementer, der skifter temperaturer.

Tre ugers arbejde på en halv time
Som eksempel gennemgik Marcus Hall et arbejde med en LED-pære, hvor varmeudviklingen skulle analyseres. Det skal bruges til at finde den optimale størrelse og konstruktion af fatningens køleplader.
Tidligere ville man ikke være i stand til at virtualisere et sådant setup. Man ville kunne antage og regne sig frem til nogle cirka-værdier, men man vil være nødt til at fremstille en prototype og sende den til teknisk afprøvning.
For den virksomhed som reelt har arbejdet med varmeudvikling fra LED-pærer, har den proces hidtil taget uger.
Med Validus behøver samme proces, med samme nøjagtighed ikke at tage mere end en halv time.
”Vi kan nogle brancher skære produktions kraftigt ned og skabe ny viden. Når vi arbejder med forskellige elementer, flow og varme, så kan vi rent faktisk se hvad der sker inde i materialerne undervejs,” siger Marcus Hall.

Dybere viden om materialer
Det har eksempelvis været med til at afsløre ikke bare hvor, men også hvorfor slid opstår i eksempelvis vandrør. Samme principper har været benytter i opbygningen af Bang & Olufsens high-end højttalerserie Beolab. Her er Inventor i kombination med CFDesign brugt til at undersøge varmens udvikling i højttalerkabinetet over tid ved forskellige belastninger.
Marcus Hall påpeger, at muligheder er uendelige. Eksempelvis vil man med få klik kunne udskifte materialer og lynhurtigt få en ny komplet oversigt over konstruktionens nye termiske egenskaber. Er materieler koblet på prislister, vil man desuden løbende have et overblik over, hvordan forskellige designs, både rent fysisk vil komme til at se ud, og hvad de vil komme til at koste at producere. Det er også muligt at koble regler til forskellige delelementer af konstruktionen – eksempelvis at varmebelastningen ikke må nå over en vis temperatur.

”Vi har en god kunde som producere pumper der benyttes af store skibe til at manøvrere i havn. Med CFDesign er de holdt helt op med at fremstille prototyper. Deres virtuelle testmiljøer er bedre og mere præcise end andre løsninger, og det betyder, at de kan sælge de første nye prototyper, der kommer ud af samlebåndet,” siger Marcus Hall.

Indlægget fra Marcus Hall viste med al mulig tydelighed, hvordan eksterne applikationer til Inventor ikke blot forbedrer funktionaliteten og giver helt nye muligheder. Forskellige add-ons kan udveksle data og dermed bliver fleksibilitet og værdien af enhver teknologisk nyhed mangedoblet.
”En af de ting, der gør det sjovt at arbejde med Inventor og se, hvordan de gør i mange forskellige brancher, er at udvidelsesmodulerne supplerer hinanden i stedet for at begrænse hinanden,” siger CAD-Q´s Leif Jessen Hansen.