Computerstøj stresser kontorfolket

Der findes ingen grænser for, hvor meget en computer må larme på arbejdspladsen og i hjemmet. Alle computere har mindst én lille blæser indbygget, der skal køle den hårdtarbejdende elektronik. Støjen er ikke høj, den giver ikke høreskader, og man ”vænner” sig hurtigt til den. Men undersøgelser viser, at computernes monotone støj gør folk stressede og mindre kreative.

Computernes susen er der hele tiden. Lyt selv efter. Når man først har vænnet sig til den, så er al anden lyd nødt til at være endnu kraftigere for at have samme effekt.
Man udvikler altså en tolerance overfor støjen, men alligevel sætter den sig spor.
Ture Andersen er overlæge fra Odense Universitetshospitals audiologiske afdeling. Han siger, at støjen fra computere og andre kontormaskiner påvirker mennesker både fysisk og psykisk. Netop fordi larmen er der hele tiden og lægger sig ovenpå lyden fra samtaler, printere og andre computere, kan det på sigt give skader, men ikke de traditionelle støjskader; dertil er larmen for lav.
”I kombination med andre stressfaktorer, kan computernes støj være en særdeles uheldig gene. Desværre får vi kun de direkte høreskadede herind på afdelingen. De, som lider af de langvarige skader efter monoton kontorstøj, ser vi sjældent.” Ture Andersen oplever, at patienter, der allerede har en høreskade, bliver særligt sensitive overfor computerstøj og derfor kan være nødt til simpelthen at slukke for deres maskiner af og til for at holde en pause med stilhed.

Mere støj, mere stress
En undersøgelse foretaget i 2000 viser, at personer i støjende kontorer ikke arbejder mindre end dem i et kontor indrettet til et lavt støjniveau. Til gengæld er de mere stressede, tænker ikke så kreativt og er mindre sociale. I undersøgelsens konklusion forklares det med, at en typisk reaktion på stress er, at man kun koncentrerer sig om én ting ad gangen, og det er i dette tilfælde arbejdet.
Desuden viste undersøgelsen, at de, som var udsat for larmende kontormaskiner, ikke bekymrede sig om ergonomi, altså rette arbejdsstillinger. Opdagelserne blev for nyligt offentliggjort i Journal of Applied Psychology. Her skriver professor Gary Ewans:
”Det viser os, at stresshormoner bliver pumpet rundt i kroppen afhængigt af hvor kraftig støj, man hører på. Hvis man vænner sig til et forholdsvist lavt niveau af støj gennem en længere periode, så bliver udsendelsen af stresshormonerne ikke mindre. Og et konstant forhøjet niveau af stresshormoner kan kroppen ikke vænne sig til, men man lægger ikke mærke til det.”

Køling er nødvendigt
Stresshormonernes indflydelse på alvorlige sygdomme er velkendt, og derfor retter forskerne nu søgelyset mod hele det spektrum af lav støj, som omgiver alle mennesker, der på den ene eller anden måde arbejder med IT i mange timer.
I øjeblikket er det sådan, at det er kølingen, der sætter grænsen for, hvor hurtigt en computer kan skrue op for udregningerne. Hvis rotor-kølerne blev fjernet, ville computeren simpelthen bryde sammen eller arbejde så langsomt, at brugeren vil begynde at blive irriteret.
Det er grunden til, at den gennemsnitlige computer i dag larmer mere end det gennemsnitlige køleskab. Hvis man stiller en standardcomputer ned i en dybfryser, så vil den faktisk være i stand til at yde mere end 50 pct. ekstra.

Den første lydløse computer
Flere danske opfindere kæmper om at komme først med den bedste lydløse standard-computer. En af dem benytter sig af vædskekøling. En virksomhed, Intercom Solutions, der er startet for få måneder siden, kan nu levere en lydløs computer. Direktør Ricky Matthesen siger:
”Vi har fjernet alle bevægelige dele i computerens kabinet og faktisk også kabinettet. I stedet laver vi en kasse, der er vædske-kølet.” Vædsken kører rundt i et sæt slanger til de enheder, der kræver køling. Typisk er det kun en eller to. Det kolde vand sænker temperaturen i en metalklods, der ligger helt tæt på den varme processor. Vandet går tilbage og bliver nedkølet langs hele den ene side af computerkabinettet, hvorefter det kører endnu en tur. Dertil kommer, at harddisken bliver hængt op i en gummiholder.
Maskinen, der indeholder normale standard-komponenter, er så stille, at da den for nyligt blev udsat for en for-test hos CarlBro Acoustics, så gav måleudstyret ingen udslag. Da de havde fået alle ledninger og mikrofoner indstalleret, så bad test-eksperten om at få tændt for computeren.

Mere stille end en udånding
”Den var faktisk allerede tændt, og det tog lidt tid at få dem overbevist om det. Det viste sig, at lyden af tre voksne mænd, der sidder musestille, faktisk var kraftigere end maskinen – selv vinden udenfor var kraftigere end lyden fra computeren. Man kan dog høre noget, hvis man sætter øret helt op mod kabinettet. Det svarer til en svag rislen, men det er nærmest afstressende,” siger Ricky Matthesen fra Intercom Solutions.
I første omgang vil virksomheden afsætte produktet til store virksomheder, der har en form for politik på støjområdet. Der er lavet aftaler med flere virksomheder og organisationer, som skal teste systemet i de kommende måneder. Men salg til private vil også være muligt med tiden. Prisen starter ved 7.200 kr. for en standard computer uden skærm.