Dødsulykker skyldes udskridning

I Europa omkommer ca. 40.000 mennesker i trafikulykker, og 1,7 mio. bliver kvæstet. Halvdelen af ulykkerne kunne være undgået, hvis alle biler havde elektronisk stabilitetsprogram (ESP). Det viser en undersøgelse foretaget af Toyota på baggrund af data fra omkring 1 mio. ulykker.

En tilsvarende undersøgelse fra det tyske GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) har vist, at 25 pct. af alle ulykker med personskader og 60 pct. af alle ulykker med dødelig udgang skyldes udskridning. Flere andre undersøgelser bekræfter dette billede.

EU-kommissionen har på den baggrund erklæret, at aktive sikkerhedssystemer har det største potentiale til at reducere antallet af ulykker på vejene. Erkki Liikanen, medlem af EU-kommissionen og ansvarlig for virksomheds- og informationssamfundet, er også ansvarlig for EU´s ambitiøse plan om at halvere antallet af dødsulykker på Europas veje frem til 2010.

På den 10. ITS-verdenskongres (Intelligent Transport Systems) i Madrid for nylig nævnte Liikanen et andet aspekt ved aktive sikkerhedssystemer: bilisten selv. Liikanen er overbevist om, at bilisten er den, der har mest gavn af effekten ved sikkerhedssystemer – men fordelene skal forklares bedre for ham. Dette synspunkt bekræftes af en repræsentativ undersøgelse foretaget af Bosch, der omfatter 1.000 bilister i Tyskland. Den kommer til den samme konklusion, at interessen for sikkerhed i bilen er meget stor, men at den faktiske viden om fordelene ved de tekniske systemer er ringe. Derfor vil Bosch søge at skabe større forståelse for fordelene ved aktive sikkerhedssystemer.

Trafikulykker har udover de store menneskelige omkostninger ligeledes en samfundsøkonomisk slagside. EU vurderer den nationaløkonomiske skade ved disse ulykker til ca. 160 milliarder euro, hvilket svarer til 2 pct. af det europæiske bruttonationalprodukt. Arbejdsgruppen eSafety med eksperter fra bilbranchen og andre berørte grupper udarbejdede et koncept, hvis anbefalinger skal hjælpe med til at nå det fastsatte mål.

ESP er i den forbindelse udtrykkeligt nævnt. En udskridning registreres allerede, når den starter – ved at reducere motorydelsen og bremse de enkelte hjul yderligere modvirker ESP udskridningen og holder bilen sikkert på vejen.

Det er nødvendigt med nyt udstyr for at leve op til de ambitiøse målsætninger. Bosch stræber også mod dette mål og forsøger med en mængde aktiviteter at fremme forståelsen for fordelene ved det elektroniske stabilitetsprogram (ESP).

For yderligere information kontakt venligst:
Robert Bosch AB
Pressechef Katrin Ohlander
e-post: katrin.ohlander@bosch.com
164 26 Kista
Box 1154
Mobil 070- 420 16 44
Fax 08-750 17 60
Tel 08-750 16 44