Danmark er EUs giftduks

Danmark er det land i EU, der bruger færrest sprøjetegifte i landbruget, og f.eks. Belgien bruger otte gange så meget pr. hektar. Landbruget giver politisk pres og miljøvenlige sprøjtemidler æren for resultatet.
De stræbsomme danske initiativer for at sænke forbruget af pesticider har virket. Nye tal fra EU’s statistiske afdeling, Eurostat, viser, at Danmark er det EU-land, som bruger færrest sprøjtemidler pr. hektar landbrugsjord.
Det samlede pesticidforbrug i EU er dalet drastisk i de seneste år, men der er voldsom udsving landene imellem. Nogle lande bruger ligefrem flere pesticider, selv om der er vedtaget syv EU-direktiver, der skal begrænse brugen. Det er tydeligt, at de lande, som har en klar politik om at sænke forbruget af sprøjtemidler, klarer sig bedst, skriver Eurostat.

Det danske forbug reduceret med 21 pct.
Danmark har således reduceret sit forbrug med 21 pct. mellem 1991 og 1996. I samme periode reducerede Finland og Holland deres forbrug med over 40 pct., og det tilskrives deres målrettede politik.
EU’s egne oplæg til nedbringelse af pesticidforbruget har derimod kun haft en ringe effekt. De lande, som har ønsket at forsætte med et højt forbrug har haft nemt ved at trække de elastiske EU-paragraffer i langdrag. Flere lande bruger ligefrem flere pesticider på trods af fælles EU-initiativer om det modsatte. Det ses klarest i de mest befolkede egne og de fattigste områder i EU.
Storbritannien, Belgien, Grækenland og Portugal har gennem de seneste otte år haft et stigende forbrug af spøjtemidler. Belgien bruger mere end otte gange så store mængder pesticider som Danmark.

Medlemsstaterne bestemmer selv
Der er 808 tilladte sprøjtemidler på EU’s liste, men det er op til medlemsstaterne selv at afgøre, om de vil tillade brugen af dem alle. De danske myndigheder har eksempelvis bandlyst over 100 pesticider, fordi fund i grundvandsanalyser fra 1991-1996 skabte frygt for pesticider i drikkevandet.
I Danmark er såvel landbruget som miljøpolitikere begejstrede over den flotte placering.
Næstformand for Folketingets miljøudvalg, Henriette Kjær (K), opfordrer landbruget til at bruge det som et led i markedsføringen af danske landbrugsprodukter.
“Det er meget glædeligt, at vi er så flot placeret i forhold til andre lande i EU. Det kan formentlig være med til at aflive nogle myter om danske landmænd. Nu må miljø- og fødevareministrene sørge for, at vi får nogle EU-regler, der sikrer, at de andre lande følger i Danmarks fodspor,” siger Henriette Kjær.

Må mane politikere til besindighed
Viceformand i De danske Landboforeninger, Henrik Høegh, mener, at det flotte resultat er nået ved en kombination af mere miljøvenlige midler og politikernes pres på landbruget for at nedtrappe forbruget.
“Jeg er meget stolt over, at vi er kommet så langt. Men den flotte placering må også mane til besindighed hos de politikere, der med et snuptag ønsker at forbyde alle sprøjtemidler,” siger han.
Til marts fremlægger det såkaldte Bichel-udvalg, der er nedsat af Folketinget, en rapport om muligheden for et pesticid-frit dansk landbrug.