Danmark taber sag om EU-støtte

Danmark tabte i går morges sagen mod EU-Kommissionen om misbrug af støttekroner til opkøb af oksekød. Fødevareministeriet blev således de 27. mio. kr. fattigere, som uretmæssigt er uddelt til slagterierne i årene 1990-1993 fra EU-kassen. Slagterierne holdes skadefri, idet de kun har fulgt ministeriets anvisninger.
EU-Domstolen i Luxembourg beviste, at Danmark havde handlet i strid med fællesskabsbestemmelserne på landbrugsområdet. EU-direktoratet, som er en afdeling under Fødevareministeriet, tillod, at en række slagterier overtrådte EU-reglerne om interventions-køb. Eksempelvis ved at bruge stråmænd til at udbyde oksekød til salg kunne slagterierne kontrollere markedet og dermed støtteordningerne, lyder det i domsudskriftet. Fødevareministeriet har tilladt, at markedet på den måde blev fordrejet til skade for hele interventionssystemet, siger dommerne i deres afgørelse.
Fuldmægtig i Fødevareministeriet, Peter Anthonisen, mener ikke, at ministeriet burde have undersøgt forholdene bedre: “Domstolen har fundet en systematisk fejl, der i øvrigt også er begået i flere andre EU-lande, som vi ikke var opmærksomme på. Vi kunne ikke læse i direktiverne, at vi handlede i strid med interventionsordningerne, og vi har ikkespekuleret i at hente støttekroner hjem til danske virksomheder,” fastslår han.
De andre lande, som alle tabte deres sager, er Frankrig, Storbritannien, Irland og Italien. Domstolen har ikke haft mulighed for at undersøge, hvor stort det nøjagtige beløb har været. Derfor valgte dommerne ud fra et skøn at kræve to pct. af det samlede udbetalte beløb tilbage.