Dansk økonomi har toppet

Ifølge økonomerne er den danske økonomi inde i en rigtig god udvikling. Der er ingen grund til at frygte arbejdsløshed, inflation eller at økonomierne i Øst vil æde vores velstand. Den eneste bekymring er den amerikanske økonomi, hvor boligmarkedet truer med at lægge dæmper på amerikanernes forbrug, og det kan på sigt gå ud over det danske investeringsmiljø.

Dansk økonomi har i flere år været i en særdeles positiv udvikling, men alt tyder på at toppen er nået. Aldrig har så mange haft job, renten er stadig meget lav og betalingsbalancen har det fint. Kunne vi fortsætte som i øjeblikket ville alt være godt, men der en række faktorer ude i den nærmeste fremtid, som uden tvivl vil påvirke økonomien og aktiekurserne i dæmpende retning. Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, er ”ikke pessimistisk” på kort sigt – Danske Banks cheføkonom, Carsten Valgreen, er ”ikke optimistisk” på lidt længere sigt, mens seneste konjunkturvurdering fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forudser en blød landing de næste par ovenpå et toppende år 2006.

USAs neddrosling påvirker danske investorer
Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, siger:
”Boligmarkedet i USA viser tegn på svagheder. Der er lange liggetider på boligerne og en tendens til prisfald. Det smitter af på den generelle forbrugertillid og på beskæftigelsen. Det er noget vi nok kommer til at mærke her, fordi konjunkturerne følger efter, men vi er ikke ligefrem pessimistiske.”
To faktorer gør, at vi ikke rammes hårdere af udlandets nedadgående konjunkturer. Det er stabile indtægter fra olie- og transportsektorerne og et meget fleksibelt arbejdsmarked. Der har i den seneste tid været tale om risikoen for en overophedning af den danske økonomi, men dette er ikke noget, der vækker bekymring hos Helge J. Pedersen:
”Tyskland hæver momsen, og vi forventer at den korte rente vil stige med ca. et halv procentpoint i år og mere igen i 2007. Det lægger en lille dæmper på økonomierne i EU og altså mere end nok til at hindre en overophedning i Danmark, som vi eksempelvis så det i 1998, da pinsepakken var et nødvendigt indgreb for at mindske forbruget.”
Afmatningen vil kunne føre til nervøsitet på børserne, men konsekvenserne vil i høj grad præges af psykologi. Derfor vil det være en god idé på det nuværende tidspunkt at tage et kig på ens samlede portefølje og særligt overveje hvor stor risiko man er parat til at tage på aktiesiden.

Mangel på arbejdskraft
Danske Banks cheføkonom Carsten Valgreen er enig i at der ikke er risiko for overophedning i den nærmeste fremtid. Han påpeger dog at økonomerne mangler viden om nutidens arbejdsmarked.
”Vi ved ikke, hvordan arbejdsmarkedet vil reagere på påvirkninger for, vi har ingen historiske situationer at sammenligne med. Arbejdsmarkedet har udviklet sig utrolig hurtigt, og er blevet meget komplekst i forhold til for blot 20 år siden. Derfor kan det være svært at sige, hvordan det vil reagere på udfordringer.”
Carsten Valgreen mener, at en af de helt store nationale udfordringer bliver på længere sigt at skaffe arbejdskraft nok til at holde dampen oppe i dansk økonomi. Der er to muligheder: enten importerer man arbejdskraft eller arbejdstagerne lokkes til at arbejde længere. Den sidste mulighed begrænses af skattetrykket, som betyder at længere arbejdstid for op mod halvdelen af arbejdstagerne vil resulterer i at der skal betale mere topskat. Desuden er der en generel trend i retningen af ønske om mere fritid og tidligere pension. Det betyder at vi har et meget stramt arbejdsmarked i øjeblikket.

Intet vækstpotentiale i Danmark
”Problemet er at vi ikke har noget vækstpotentiale, når vi ikke kan få mere gang i beskæftigelsen og folk ikke vil arbejde mere. Vi er ret sikre på, at vi trods alt kan opretholde en vækst på op mod 2 pct. om året, men når vi har en stor offentlig sektor, som skal følge med uden at bidrage direkte til væksten, så bliver det på længere sigt svært. Når vi samtidig indregner, at der er en direkte sammenhæng mellem borgernes velstand og deres krav til offentlige ydelsers kvalitet, så er det svært at se hvordan vi kan øge væksten. Derfor er jeg ikke optimistisk på vegne af dansk økonomi,” siger Carsten Valgreen. Er man i færd med langsigtet opsparing eksempelvis pensionsinvestering i en bred portefølje, der har global basis og vægtning af både aktier og obligationer, vil der dog ikke være grund til bekymring.

Fakta:
AE: Afmatning over hele linien, men gode tider for de svage på arbejdsmarkedet
Efter en BNP-vækst i år på 3,1 pct. venter Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 2007 og 2008 en vækst på henholdsvis 2,1 og 1,7 pct. Nedgearingen sker med forventningen om afmatning på boligmarkedet, og at eksportvæksten går ned til et mere normalt leje. Også væksten i det private
forbrug og materielinvesteringerne ventes at gå ned, hvilket betyder at, importvæksten også går ned i gear. Efter et stort negativt vækstbidrag fra udenrigshandlen i år ventes et mere neutralt bidrag de kommende år, lyder det fra arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Rådet påpeger dog det positive i at den nuværende højkonjunktur har trukket historisk mange i arbejde, herunder ældre, kontanthjælpsmodtagere og indvandrere.

Fakta:
Tid til omlægning af lån?
For husejerne vil renten i den kommende være en god indikator at hold øje med. Har man et kreditforeningslån med variabel rente skulle man måske overveje at skifte til et længere lån.
Tendensen er den korte variable rente følger vores nabolande, mens den lange rente følger udviklingen i USA. I den nuværende situation betyder det at variable lån bliver dyrere, mens fastforrentede 20 – 30 årige lån bliver billigere. Samtidig vil et vågent øje på den amerikanske rente give en indikation af det danske aktiemarked på længere sigt. Stiger den amerikanske rente vil det presse aktiekurserne.