Dansk Blindesamfund giver håb til blinde i ulandene

Blinde og svagsynede i den tredje verden er en isoleret gruppe i både familie og samfund. Og for os i den vestlige verden føjer synshandicappede i ulande en nærmest ubegribelig dybde til fattigdommen.

Leder af International Afdeling i Dansk Blindesamfund, John Heilbrunn, er selv født blind. Han har via talrige rejser til fattige lande mødt foruroligende eksempler på fattige blindes isolation i samfundet.

“Mens vi som blinde og svagsynede i Danmark har netværk, pensionsmuligheder, sociale ydelser, hjælpemidler og anden offentlig service, har de fleste blinde og svagsynede verden over ingen af disse goder. Mens vi færdes i trafikken og kommunikerer via telefon og e-mail, er størstedelen af verdens blinde og svagsynede isolerede, deres fysiske bevægelsesfrihed er begrænset til et værelse i et hus eller en hytte, og de taler aldrig med andre blinde. De opfattes som nyttesløse og som en byrde og udgift for familien,” fortæller John Heilbrunn, der har taget hånd om adskillige bistandsprojekter med fokus på blinde.

I decembernummeret af ‘Blindesagen’ kortlægges Dansk Blindesamfunds internationale bistandsarbejde med reportager fra Ghana og Kuwait. Svagsynede Diana Stentoft fortæller desuden om sin indsats i Kenya som ulandsfrivillig, og vi præsenterer historien om blinde og svagsynede bornholmeres hjælp til en blindeorganisation i Estland samt baggrundshistorier blandt andet om samarbejdet med Danida.

Dansk Blindesamfund vedtog i 1984 at afsætte en procent af sine årlige indtægter hvert år til bistandsarbejde i ulandene samt at ansætte personale til internationalt bistandsarbejde til støtte for blinde og svagsynede i fattige lande.

Vi håber med dette temanummer om Dansk Blindesamfunds internationale bistandsarbejde at sætte spot på en skyggeside af fattigdommen. Yderligere oplysninger fås hos leder af International Afdeling, John Heilbrunn, heilbrunn@mail.dk, hos projektkoordinator Lisbeth Rasmussen, tlf. 38 14 88 19, lr@dkblind.dk samt hos journalistisk medarbejder Hanne Højberg, tlf. 38 14 88 54, hah@dkblind.dk.

Med venlig hilsen

Dansk Blindesamfund
Jens Bromann
Landsformand