Dansk frygt for svinepest

Frygten skyldes, at lastbilerne, der leverer svin fra Danmark til Tyskland, kan bringe smitten med tilbage.
Med et nyt udbrud af svinepest i Tyskland bliver danske svineproducenter påny mindet om risikoen ved at sende levende svin til Tyskland.
Selvom danske landmænd i dag har langt vanskeligere ved at afsætte deres smågrise i Tyskland på grund af en generel overproduktion i Europa, bliver der hver måned sendt ca. 90.000 levende dyr fra Danmark til Tyskland, skønner afdelingschef Karsten Flemin, Danske Slagterier.
Det har fået brancheorganisationen Danske Slagterier til omgående at udsende et advarende brev til landets fire andelsslagterier, der opfordres til omgående at sende advarslerne videre til landmændene.

Hollandsk ruin
Frygten skyldes, at lastbilerne, der leverer svin fra Danmark til Tyskland, kan bringe smitten med tilbage. På den måde blev den hollandske svineproduktion lagt i ruiner sidste år med tocifrede milliardtab til følge.
Ifølge dyrlæge Jesper Valentin Petersen, Danske Slagterier, har højeste vaskeberedskab hele tiden været opretholdt her i landet. Det betyder, at alle lastbiler, der har været i udlandet, fortsat skal rengøres og desinficeres, inden de nærmer sig en dansk svinefarm.
Lastbilchaufføren skal både over for landmanden og kredsdyrlægen kunne dokumentere, at rengøringen er gennemført. I modsat fald får han ikke adgang til staldområder på danske ejendomme.
På den svinepestramte gård i Nordrhein-Westfalen var der 208 svin. De er alle slagtet og destrueret, ligesom syv andre besætninger i området for en sikkerheds skyld er slået ned.
Fra den ramte gård er der gennem de seneste uger sendt smågrise til en gård i Niedersachsen. Her blev også fundet svinepest, og 3000 smågrise blev destrueret i mandags. Denne gård har haft kontakt med tre andre svinebrug, som nu er ved at blive rømmet for svin.
Der er ikke fundet nogle kontaktgårde uden for Tyksland, men EU-Kommissionen anbefaler, at alle lande, der har modtaget svin fra Tyskland i de seneste 40 dage, foretager registrering, isolerer svinene og følger deres sundhedstilstand nøje.
Danmark importerer kun ganske få levende svin fra Tyskland.