Dansk telecom tiltrækker investorer

2006 blev et rekordår for dansk venturekapital. Der blev investeret for knapt 2,5 mia. kr., og ca. en fjerdedel af det beløb blev skudt i virksomheder, som arbejder med innovative løsninger inden for IT og telekommunikation. Alle indikatorer peger på en stigende aktivitet de kommende kvartaler.

Det danske marked for ventureinvesteringer er præget af større enkeltinvesteringer og større villighed til at investere generelt. En dansk telecom-virksomhed i opstartsfasen går nu efter investeringer på ca. 25 mio. kr., hvilket er meget i forhold til for blot få år siden, men slet ikke på højde med markedet i eksempelvis USA, hvor de enkelte investeringer typisk er dobbelt så store.
Til gengæld stiger den danske ventureaktivitet i øjeblikket hurtigere end både det europæiske og det amerikanske gennemsnit. En væsentlig årsag er at flere venture fonde det seneste år har fået frisk kapital til at investere.
IT- og kommunikationsbranchen står for ca. 25 pct. af det danske venturemarked, kun overgået af lifesciences, viser seneste årsopgørelse fra Dansk Venturekapital Forening og Vækstfonden.

Risikovillig kapital parat
Hos Via Venture Partners er blikket stift rettet mod de nye telecom start-ups. Investeringsvirksomheden begyndte sidste år at investere af en kapital på samlet 1 mia. kr. i danske og nordiske teknologivirksomheder. Det gør Via Venture Partners til ikke bare Danmarks, men også Nordens største ventureselskab inden for telecom. Et sted mellem halvdelen og en tredjedel af det beløb anslås at blive investeret i telecom-sektoren. En typisk investering fordeler sig over flere investeringsrunder, som finder sted i takt med virksomheden modnes. Typisk startes med en mindre investering i den enkelte virksomhed, der så efterfølgende kan vokse til op mod 100 mio.kr alt efter, hvilken type virksomhed der er tale om og hvilket potentiale der er i virksomheden.

Dansk telecom-innovation i verdensklasse
Investment manager Peter Thorlund Haahr siger:
“De danske og nordiske virksomheder inden for telecom er interessante, fordi der er en meget stor forståelse hos udviklerne for kundernes behov og de har et globalt perspektiv. Der er med andre ord ikke langt fra opstart til international ekspansion, og det gør dem til oplagte investeringsobjekter..”
Peter Thorlund Haahr mener, at det særligt er inden for softwareudvikling, at de nordiske virksomheder for alvor rykker i forhold til resten af verden, hvilket blandt andet hænger sammen med, at flere verdensledende virksomheder har deres udviklingsafdelinger inden for specielt mobilteknologi placeret i Norden. Der er således koncentreret en betydelig mængde know-how på et lille område, og det giver mulighed for, at mange nye virksomheder kan opstå som spin-offs fra de store spillere. Desuden kan de nystartede virksomheder nemmere finde medarbejdere og har let ved at komme i dialog med de store i området.

Fakta:
Sidste år blev det bedste for den danske venturebranche siden 2003, hvor Vækstfonden og foreningen af venture- og private equity-investorer, DVCA, begyndte at lave kvartalsanalyser af markedet. Analysen viser, at der i 2006 blev investeret for 2,5 mia. kr. Det er en fremgang på 20 pct. i forhold til 2005. Året bød også på større enkeltinvesteringer, flere nyinvesteringer, markant flere investeringer i energivirksomheder og højere aktivitet blandt business angels.