Dansk virksomhedskultur findes ikke!

Virksomhedskultur er en meget diffus størrelse, som varierer fra branche til branche, faggruppe til faggruppe og fra sted til sted. Set i forhold til resten af Europa, USA og Asien er der imidlertid i Skandinavien en ledelsesstil, som generelt er anderledes end i resten af verden.

Jan Molin, der er dekan ved Copenhagen Business School, har i mange år beskæftiget sig med virksomhedskultur, og han mener, det er noget nær umuligt at definere en særlig, dansk virksomhedskultur. Selv om der altså ikke kan siges noget specifikt om kulturen i danske virksomheder, mener Jan Molin dog, at der kan sammenfattes værdier, som gælder bredt for Skandinavien. Han nævner:

Fordele ved den skandinaviske ledelsesstil:
• Medarbejderne er loyale.
• Lederen tager medarbejderne alvorligt.
• Medarbejderne føler sig anerkendt.
• Arbejdsmarkedet er stabilt.

Ulemper ved den skandinaviske stil:
• Det er svært at give direkte ordrer til medarbejderne.
• Det er vanskeligt at foretage hurtige skift.
• Ledelsen mister indflydelse.

Jan Molins syn på den fremherskende ejerledede struktur i Danmark er, at ejerne har en helt unik evne til at skabe vækst.
”Ejerlederne har investeret alt i deres virksomheder, og dermed er de et stort plus for dansk økonomi. Deres personlige investering giver noget, som ingen professionel kan erstatte,” vurderer han.