Danske afgifter skaber mere CO2

De danske energiafgifter er ikke designet til at reducere CO2-udslippet. Tværtimod mindsker afgifterne de økonomiske incitamenter til at investere i miljørigtig energiproduktion. Man bliver nemlig straffet på pengepungen, hvis man producerer både el og varme fra den samme, miljøvenlige energikilde. – Det er med til at gøre Danmark til et af de lande i Europa, som har den laveste udbygning af alternativ energi.

Med et XRGI-anlæg fra det danske firma EC Power A/S i Hinnerup kan man selv producere den el og varme, man har brug for – og samtidig reducere CO2-udslippet med adskillige tons. Men som det danske afgiftssystem er skruet sammen, er der kun stærkt begrænsede økonomiske incitamenter til at investere i miljøvenlige energiformer. Faktisk er det sådan, at jo bedre man udnytter sine energikilder, desto mere kommer man til at betale i afgift.

Betaler for meget
I stedet for at nøjes med at betale CO2-afgift af det brændsel, man anvender til sit XRGI-system, opkræver skattevæsenet både CO2-afgift af brændslet, der går til varmeproduktion, og oven i det CO2-afgift af den el, man samtidig producerer. Man betaler således en forhøjet afgift – af brændselet, der udnyttes til både el og varme. Det betyder, at man betaler CO2-afgift af den CO2-reduktion, man faktisk yder i forhold til traditionel el- og varmeproduktion på centrale kraftvarmeværker.

Tungt bureaukrati
Bjarne Bogner, der er direktør i EC Power, siger:
“Når beskatningen øges i takt med, at man udnytter sine energikilder bedre, bliver incitamentet til at producere el og varme lokalt selvfølgelig begrænset. De besparelser, man kunne have fået ved at investere i miljørigtig energiproduktion, reduceres af et administrativt tungt og grådigt afgiftssystem.”

Isolerede enheder
En af de strukturelle forhindringer for at reducere CO2 udslippet og nå CO2-målene i Danmark er ifølge Bjarne Bogner, at Energistyrelsen og Told og Skattestyrelsen fungerer som isolerede enheder. På den ene side arbejder Energistyrelsen på at motivere borgerne til CO2-besparelser, mens Told og Skattestyrelsen på den anden side opkræver afgifter på den mængde CO2, man sparer.

For yderligere information kontakt venligst:

Direktør Bjarne Bogner
EC Power A/S
Samsøvej 25
8382 Hinnerup
Tlf. 87 434 100
Mail: bb@ecpower.dk
www.ecpower.dk

Om EC Power A/S
EC Power A/S udvikler og fremstiller intelligente og kompakte mikrokraftvarmeværker, XRGI-Energisystemer, til kombineret el- og varmeproduktion. Anlæggene producerer cirka 2 kW varme for hver 1 kW elektricitet og er miljøvenlige af flere grunde. Dels udnytter de energien optimalt, og dels kan de køre på forskellige, alternative energikilder – herunder naturgas, planteolie, biogas, biodiesel og i den nærmeste fremtid også brint og ethanol. Dertil kommer de øvrige, miljømæssige fordele, der er ved en decentral og fleksibel energiproduktion.
EC Power A/S er en dansk ingeniørvirksomhed, som eksporterer mikrokraftvarmeværker til store dele af verden. Virksomheden er ejet af StatoilHydro.

Se mere på www.ecpower.dk