Dåserne for EF-domstolen

EU Kommissionen mener, at det danske miljøhensyn strider mod reglerne for varernes frie bevægelighed.
EF-Domstolen tager i dag hul på den mere end ti år gamle dåsesag. Den danske miljøkommissær, Ritt Bjerregaard, stævnede i november 1998 den danske miljøminister og partifælle Svend Auken (S), for ikke at ville åbne det danske marked for dåseøl. Det strider mod direktiverne om det indre marked og varernes frie bevægelighed, mener Kommissionen.
Ritt Bjerregaard var kommet frem til, at dåser er mindre miljøskadelige end flasker, og at man derfor ikke længer kan bruge hensynet til miljøet som argumentet for at forbyde dåserne.
Svend Auken og Miljøministeriet har lavet de samme beregninger i København og nåede det modsatte resultat. Dåser ville ødelægge det danske returflaskesystem, og fylde naturen med gamle dåser.
Derfor kommer sagen i dag for EF-Domstolen.
Ritt Bjerregaards talsmand, Peter Jørgensen, siger, at det pågældende direktiv er “umisforståeligt,” og at en enig EU-Kommission ikke kan forestille sig, at sagen tabes: “Sagen er fra den danske regerings side blevet stillet op, som om det var det indre marked mod det danske miljø. Det er det ikke. Sagen handler om, at medlemslandene skal følge de regler, de har vedtaget.
Svend Auken varetager i stedet visse hensyn, som han opreklamerer som miljøhensyn.” Hvilke hensyn, han hentyder til, vil Ritt Bjerregaards talsmand ikke konkretisere. Istedet understreger han, at det danske returflaskesystem ikke står for skud.
“Det kan sagtens fortsætte. Problemet er, at vi i Danmark lader som om, vi ikke har dåser, men det har vi jo til meget andet, bare ikke øl.” Det danske dåseforbud har gjort det svært for udenlandske ølproducenter at komme ind på det danske marked.
Retsagen kommer til at vare ihvertfald et år, og hvis EU vinder sagen, vil dåseøl være at finde på købmandens hylder tidligst i foråret 2000 med mindre den danske regering fastholder forbudet. I så tilfælde begynder endnu en retssag om hvor store dagbøder, Danmark skal betale for ikke at følge de reglerne.
Dåsesagen har kørt siden de 13 dommere ved EF-Domstolen i 1988 fastslog, at man ikke kunne tvinge Danmark til at åbne for udenlandske dåseøl, da der fandtes et genbrugssystem. Miljøet vandt. I 1993 blev der imidlertid vedtaget et direktiv, som foreskriver, at en del af al emballage skal genanvendes, også af dåserne. Dette vendte op og ned på dommen fra 1988, for nu skulle dåserne genbruges. Dermed var miljøargumentet udvandet.