Dataudveksling ændrer ejendomsbranchen

Hos Realkreditnettet A/S er dataintegration ikke blot en givtig effektivisering, den er hele forretningsgrundlaget. Realkreditnettet leverer en fleksibel infrastruktur til udveksling af digitale informationer i den finansielle sektor og til boligmarkedets mange spillere.

Realkreditnettet A/S er trods en omsætning på 60 mio. kr. en lille organisation med 12 ansatte. Det kan lade sig gøre, fordi Realkreditnettet har valgt at outsource en stribe services til eksterne parter. Således er al IT-drift og udvikling outsourcet, og i den forbindelse gør valget af en åben Microsoft platform det nemt at finde nye leverandører og samarbejdspartnere. Realkreditnettets kerneforretning er udveksling af data mellem ejendomsmarkedets interessenter.
Når en ejendomsmægler eksempelvis opretter en ny sag, så kan en række datasæt helt automatisk hentes via Realkreditnettet og lægges direkte ind i den virtuelle sagsmappe. Oplysningerne kan stamme fra Kort & Matrikelstyrelsen, BBR, SVUR etc. Realkreditnettet tilbyder i øjeblikket 15 forskellige services, og de kombinationsmuligheder, der ligger i at samkøre disse data, udvider sig hele tiden. Derfor er rådgivning en væsentlig del af Realkreditnettes arbejde, fortæller Underdirektør Søren Damgaard fra Realkreditnettet.

Kontante besparelser
Realkreditnettets services sparer megen tid for både ejendomsmægleren og de instanser, som data hentes fra. Desuden er der kontante besparelser på flere af de informationer, som er afgiftspålagte. Søren Damgaard siger:
”Eksempelvis skulle en ejendomsmægler henvende sig til kommunen for at rekvirere en BBR-meddelelse, der kunne koste op til 70 kr. Dertil kom tiden med at indtaste oplysningerne i sagsmappen. Nu kan vi levere BBR-oplysningerne direkte til mæglernes IT-system, i den rette sammenhæng. Effektiviseringen betyder, at vi kan tilbyde vores kunder en BBR for 21 kr.”
I mange tilfælde kan mæglerne nu prissætte en ejendom uden at bese den fysisk, fordi Realkreditnettets oplysninger indeholder alle væsentlige data om beliggenhed, låneforhold, størrelse og områdets generelle ejendomspriser. Samme funktionalitet benytter Finanstilsynet i sin prissættelse af ejendomme.

Problemfri udveksling

Ralkreditnetttes kernesystemer afvikles på en microsoftware platform, mens selve kommunikationssystemet er baseret på et egetudvikling system kombineret med MQSeries. Dette system, som har revolutioneret boligmarkedet i Danmark, er til dels blevet muligt i samarbejde med de leverandører af mæglerapplikation, som udgør mæglernes branchespecifikke IT-systemer. Det er nemlig en kritisk faktor, at data kan udveksles problemfrit direkte fra Realkreditnettet til kundernes desktopcomputere.
”Valget af Microsoft teknologier på hele den administrative systemportefølje betyder, at vi har en platform-uafhængig løsning, der sikrer, at data altid kommer frem via åbne grænseflader,” siger Søren Damgaard. Realkreditnettet fremhæver desuden:

• Sikkerheden; teknologien er gennemprøvet og veldokumenteret
• Muligheden for at vækste på en platform, som binder “enderne” sammen
• Tilliden til Microsoft
• Brugervenligheden, den genkendelige brugerflade.
• Leverandør friheden
• Den åbne .Net teknologi

Om Realkreditnettet A/S
Realkreditnettet blev oprettet af de store realkreditselskaber i 1999. Der hentes årligt over 3,3 mio. informationer via Realkreditnettet, fordelt på ca. 2.700 tilsluttede forretningssteder. Realkreditnettet A/S er et landsdækkende, elektronisk kommunikationsnetværk, der leverer oplysninger til realkreditinstitutter, pengeinstitutter, ejendomsmæglere, advokater og andre låneformidlere. Idéen bag Realkreditnettet A/S er at gøre det lettere, billigere og hurtigere for realkreditinstitutter og låneformidlere at udveksle oplysninger. Realkreditnettets ydelser omfatter transport af data, standardisering af data og sikkerhedsløsninger i tilknytning til dataudveksling.

Oversigt over aktuelle Microsoft teknologier hos Realkreditnettet A/S:
Axapta (Dynamics)
BizTalk
SharePoint
MS CRM 3.0
SQL 2005