De spinder stål i Helsinge

Danstål Armering i Helsinge har taget de nyeste teknologier i brug for at sikre Lemvigh-Müllers kunder innovative byggematerialer. Anlægget i Helsinge har to spinmaskiner, som producerer rullenet i stål til indstøbning. Maskinerne, SpinMaster, er udviklet af Armtech på Fyn i samarbejde med Danstål Armering, og der er allerede leveret rullenet til byggerier over hele landet.

Entreprenørerne er ved at få øjnene op for en helt ny metode til at udlægge stålnet til fundamenter. I stedet for at lægge de traditionelle net eller samle stænger en for en, kan man nu rulle stålnet ud. Det har mange fordele. Først og fremmest sparer det megen tid, fordi nettenes størrelse er tilpasset arbejdsopgaven. Jesper Frederiksen, der er afdelingsleder på Danstål Armering, siger:
”Den typiske opgave går ud på at levere direkte til byggepladsen, og nettet bliver som regel lagt direkte fra lastvogn på udrulningsstedet. Her kan et net på 12–18 meter i bredden rulles ud af fire mand – præcis på samme måde som et gulvtæppe rulles ud. Det går så hurtigt, at når det ene net er rullet ud, så passer det med, at lastvognskranen har det næste net parat.”
Mange ordrer på rullenet bestilles til bestemte tidspunkter på dagen, så det passer med, at cementvognen ankommer umiddelbart efter. Dét stiller krav til produktionskapacitet og logistik.

Dobbelt så hurtig armering
Der er meget at spare ved at bruge rullenet. Selve udlægningen er hurtig, og når der ikke skal svejses eller bindes stænger sammen på byggepladsen spares yderligere tid. Samtidig sparer kunden penge, fordi rullenettet passer præcist til opgaven, hvilket betyder, at nettene ikke har overlap. Ved traditionelle, stive net regner man i byggeriet med et overlap på hele 15 procent. Det er således en besparelse, der kan ses på byggebudgetternes post over stål. Rullenettet er dog i indkøb en dyrere løsning end gammeldags net, men summen af fordelene for entreprenøren og byggeledelsen gør rullenettet til en attraktiv løsning.
”I første omgang er folk skeptiske over for rullenettet. Man er vant til at gøre tingene på en bestemt måde, men når først folk har set, hvordan det fungerer i praksis, bliver de interesserede – og har de prøvet det én gang, så bruger de det fremover. Specielt er de interesserede i at bruge rullenet som en tidsbesparende løsning ved pressede byggesager og ved det helt store byggerier hvor enkelte flader er fra cirka 80 kvadratmeter og opefter,” siger Jesper Frederiksen.

216 m2 rullenet på 15 minutter
Rullenet-metoden er en gammel opfindelse; det nye er, at spinrobotten næsten fuldautomatisk kan producere store mængder rullenet meget hurtigt. En cyklus, som dækker over robottens indtag af en op til 32 mm tyk og 18 meter lang stang kamstål, omspinding af ståltråd og klargøring til næste stang, tager blot 23 sekunder. Et net på 18 gange 12 meter tager ca. 15 minutter at producere.
Hastigheden gør at produktionen passer fint med just-in-time produktion direkte til lastvogn der kører i pendul mellem Helsinge og byggepladsen.
I øjeblikket har Danstål Armering miljøgodkendelse til at forarbejde 25.000 tons stål årligt, men efterspørgslen har gjort, at Jesper Frederiksen netop nu er ved at få godkendelse til det dobbelte.
Danstål Armering har to spinrobotter i Helsinge og dermed kapacitet til at klare flere store opgaver samtidig. Den ene er den oprindelige prototype, som stadig fungerer perfekt, og den anden er den seneste og mest avancerede spinrobot i Danmark.
Samarbejdet med Armtech om udviklingen af spinmaskinerne har ledt til en eksklusiv aftale, som giver Danstål Armering eneret på at producere og sælge rullenet fra en Armtech robot i Danmark.
Armtechs spinmaskiner er de seneste år blevet en stor succes i udlandet, og Danstål Armering fungerer som showroom for Armtechs internationale kunder.
”Vi har besøg stort set hver eneste uge af japanere, kinesere og amerikanere, der skal se maskinerne arbejde,” siger Jesper Frederiksen.

Stigende efterspørgsel
Men også i Danmark er efterspørgslen er stigende, og det har ført til, at begge robotter i Helsinge oftere og oftere kører samtidigt. Derudover overvejes det at indføre 12 timers skiftehold for at kunne servicere byggepladserne.
”Produktionen af rullenet står nu for cirka 10 procent af vores samlede produktion, og det vi forventer helt klart kommer til at stige,” fortæller Maria Steen , der er afdelingschef for armeringssalg hos Lemvigh-Müller. Hun mener, at det ikke er urealistisk, at 20 procent af markedet for armeringsstål vil være rullenet i fremtiden.
”Det afhænger i høj grad af udviklingen i erhvervsbyggeriet, hvor teknologien for alvor har sin berettigelse,” siger hun.
Markedsføringen af rullenet foregår i høj grad via Lemvig-Müllers ingeniører ved rådgivning af eksisterende kunder. Derudover afholder Lemvigh-Müller arrangementer for kunder, hvor nettene demonstreres i praksis. På lidt længere sigt forventer Maria Steen, at eksport til de nærmeste nabolande kan etableres.

Fakta:
Om Danstål Armering

Danstål Armering er en sektion i Lemvigh-Müller-koncernen. Virksomheden råder over Danmarks største lager af armeringsstål. Sortimentet består af alt inden for stænger, bøjler, svejste armeringsnet og rullenet samt diverse hjælpematerialer. En stor del af produktionen er specialfremstillet armeringsstål, færdigsvejste armeringer og specialnet efter ordre. Virksomheden beskæftiger 42 mand, primært i produktionen.

54 tons om ugen
De to SpinMastere på Danstål i Helsinge, som tilsammen kan producere ca. 54.000 kg rullenet pr. uge. Tallene er udregnet efter 12 mm stangtykkelse og 100 mm maskevidde. Jo større stangtykkelsen er, des flere kg kan der produceres.
Dimensioner: Diameter fra 10 til 32 mm
Maskevidde: Valgfri i hele 5 mm, i området 50 – 400 mm
Netstørrelse: Bredde fra 2.200 til 18.000 mm.
Vægt: Max. 5 ton
Fordele ved rullenet
• 50 procent tidsbesparelse til lægning og binding
• 25 procent mindre materialeforbrug
• mindre krantid
• større fleksibilitet på byggepladserne


Billigere at benytte rullenet

Lemvigh-Müller har fået foretaget en beregning på de totale omkostninger ved at benytte rullenet. Regneeksemplet tager udgangspunkt i et areal på 1.100 m2 og inkludere pris på net og arbejdstid.
Specialnet: 142.772 kr.
Standardnet med stød: 167.520 kr.
Rullenet: 123.250 kr.