Dexia Invest: Europæiske ejendomme – en stabil investering

Det europæiske ejendomsmarked er under hastig udvikling. Generelle prisstigninger ses i alle de europæiske lande, og en markant kapitalisering af boligmarkedet ses nu også i de østeuropæiske lande og pletvist i hovedstæderne i resten af Europa.

Denne positive og stabile udvikling har været baggrunden for, at Dexia Invest etablerede investeringsafdelingen Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier. Afdelingen var, da den blev oprettet i januar 2004, den første investeringsafdeling, som udelukkende havde fokus på de største ejendomsaktier i Europa. Den beslutning har vist sig at være en fornuftig udvidelse af Dexia Invests aktiviteter. Investorerne får nemlig med Europæiske Ejendomsaktier en unik mulighed for at investere i det europæiske ejendomsmarked.

Private kan investere professionelt
Hvor det tidligere var en meget ressourcekrævende og bekostelig affære at investere i det lukrative ejendomsmarked, er det nu muligt for private med en mere begrænset kapital, eksempelvis en pensionsopsparing, at deltage i ejendomsmarkedet.
Ved at investere i Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier får man del i udviklingen blandt de absolut største ejendomsaktier i Europa, og samtidig bibeholder man sin økonomiske fleksibilitet, fordi man kan handle sine beviser fra dag til dag.

En sikker, men lukrativ investering
”I Europa har vi ca. 60 interessante ejendomsaktier at investere iblandt. De store ejendomsselskaber tilpasser hele tiden deres ejendomsporteføljer efter de mest fordelagtige områder på tværs af landegrænser og til de mest profitable sektorer. En bred investering i de bedste og mest likvide af disse selskaber sikrer investorer i Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier en dynamisk og ensartet investering, der samtidig er på forkant med markedsudviklingen,” siger Michael Johansen, der er afdelingsdirektør i Dexia Bank A/S. For at sprede risikoen i porteføljen investerer Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier maksimalt 20 pct. af midlerne i England, som ellers udgør tæt på 50% af det europæiske ejendomsmarked.

Lav rente og stigende efterspørgsel
Flere uafhængige faktorer har betydet, at det europæiske boligmarked de sidste par år har været en god investering og givet investorerne i Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier flotte afkast på ca. 30% i 2004 og år-til-dato ca. 23% (17. oktober 2006). Et element er, at Europa igennem de seneste år har oplevet en faldende rente og samtidig en stigende efterspørgsel efter ejendomme blandt investorerne. Det har betydet, at ejendomssektoren generelt set har oplevet markant stigende priser.
”Det har i en del år været detail, altså udlejning til butikker, der har trukket boligmarkedet i hele Europa, mens kontorudlejningen har været stagnerende. Det billede er ved at ændre sig. Kontorlokalerne kan igen udlejes, og det lover godt for ejendomsaktierne også fremover,” fortæller Michael Johansen. Hovedparten af aktierne i Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktiers portefølje står i kontorsegmentet.

Forventninger til fremtiden
Dexia Invest forventer over de næste 12 mdr. at kunne generere et afkast til investorerne på ca. 10%, hvor 5% vil komme fra udbytter i selskaberne og 5% fra værdistigninger i ejendomsporteføljerne. ”Vi forventer ikke at se de samme stigninger i ejendomspriserne i 2006, som vi har oplevet de sidste 3 år. Når renterne igen begynder at stige, vil det flytte en del af fokusen fra ejendomsaktierne og over i obligationsmarkedet igen. Stigende renter har dog også en positiv effekt for ejendomsmarkedet, så længe stigningerne ikke er eksplosive, men moderate. De stigende renter er ofte tegn på øget vækst i økonomierne og dermed også stigende efterspørgsel efter ejendomme.” siger Michael Johansen

Skattebegunstigelser i Europa
De markeder, som Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier primært investerer i, er Holland, Frankrig, England og Belgien. Sådan vil det også være i fremtiden, så længe disse lande har en skattemæssig begunstigelse af ejendomsselskaber i forhold til det øvrige Europa. En trend der dog ser ud til at ændre sig på længere sigt, idet flere af de øvrige lande også forventes at indføre muligheden for denne skattemæssige begunstigelse, der kort sagt betyder, at et ejendomsselskab kan vælge at omdanne sig til en REIT (Real Estate Investment Trust) og mod at betale en engangsskat ved omdannelsen, kan selskabet fremover udlodde hele sit overskud til investorerne før skat – og det øger interessen for disse selskaber markant.

Nye muligheder i øst
I hele 2005 har Dexia Invest haft opmærksomheden rettet mod det store tyske marked, som er begyndt at rykke på sig, og allerede nu har givet investorerne et pænt afkast. Efterfølgende er opmærksomheden rettet mod øst og de nye EU-lande, hvor Dexia Invest ser nye muligheder for pæne afkast, når markederne er modne.
Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier blev introduceret på Den Københavnske Fondsbørs i august 2005, hvilket letter investorernes adgang til oplysninger og handel med aktien.

Investering i Dexia Invests afdelinger kan ske gennem Landsbanki Luxembourg SA, som gennem en årrække har samarbejdet med Dexia Invest.

Dexia Invest er etableret af Dexia Bank Denmark A/S, der er 100% ejet af den belgiske finanskoncern Dexia, som i dag rangerer blandt Europas 20 største, med en samlet balance i 2004 på 389 milliarder euro. Dexia Invest beskæftiger 9 medarbejdere.

Se www.dexiainvest.dk for yderligere information