Investering: Dexia Invest lancerer nye investeringsmuligheder

I Danmark er udbuddet af investeringsforeninger præget af lokale afdelinger. Dexia, som er blandt de største banker i Europa, tilbyder nu via Dexia Invest en række services for danske kunder, der ønsker at sprede deres pensionsopsparing blandt de bedst performende internationale investeringsforeninger.

Dexia Invest hører til blandt de mindre investeringsforeninger i Danmark. Ikke desto mindre er Dexia Invest blandt eliten inden for historisk gode afkast. Produktudvikling er derfor helt naturligt, hvis man vil bevare denne placering.
”Vores to nye investeringsprodukter har en åben arkitektur, og det betyder, at investeringsuniverset ikke kun er Dexia fonde, men flere end 20.000 internationale fonde. Hidtil har disse investerings-muligheder været forbeholdt bankens institutionelle investorer og private banking kunder,” siger afdelingsdirektør i Dexia Bank Denmark, Michael Johansen.
Dexia, der i dag er blandt de 15 største banker i Europa med flere end 25.000 ansatte, er kendt som en bank med fokus på offentlig finansiering, retail banking og kapitalforvaltning. Med mere end 100 milliarder Euro under forvaltning stilles der konstante krav om, at banken leverer stabile høje afkast.

Screener 20.000 investeringsforeninger

Dexia er, ved hjælp af en højt specialiserede screeningsproces, i stand til at overvåge og benchmarke flere end 20.000 internationale investeringsforeninger. Det foregår gennem et detaljeret analysearbejde, som resulterer i en udvælgelse af de 200 mest attraktive internationale fonde i verden. Dette danner investeringsgrundlaget for Dexia Invests to nye fund-of-funds afdelinger, hvor udvælgelsen sker blandt de bedste globale afdelinger.
”Til sammenligning kan hovedparten af de danske investeringsforenings som regel kun tilbyde udvælgelse blandt de danske investeringsforeninger. Vi har således et unikt produkt på det danske marked,” fortæller Morten Heavey, der er kundechef i Dexia Bank Denmark.

Totalinvestering i to porteføljer

De to nye, internationalt balancerede porteføljer sammensættes på baggrund af den omfattende udvælgelsesprocedure, Dexia foretager. Porteføljerne udbydes i form af to afdelinger i Dexia Invest Mix. Den ene afdeling har fået navnet ”Conservative” med overvægt af obligationer. Den anden, ”Growth”, har større fokus på aktier.
Afdelingerne kan kombineres for at opnå den ønskede eksponeringsgrad. Et element, der adskiller Dexia Invest Mix fra andre investeringsforeninger, er, at Dexia konstant justerer porteføljeforholdet mellem aktier og obligationer.
Michael Johansen siger:
”En privatperson, der investerer i en forening, der har fokus på aktier, vil ikke nødvendigvis blive anbefalet at omlægge til en obligationsbaseret afdeling, i tilfælde af perioder med lavkonjunktur. Vi justerer hele tiden og placerer midlerne dér, hvor vi forventer afkastet er mest fornuftigt. Vi har simpelthen mulighederne for at være mere aktive på vores kunders vegne, og det er her, vi nu kan gøre en forskel for danske investorer.”
De to nye afdelinger er parate til tegning den 1. december via danske banker og sparekasser, der fungerer som distributører for Dexia Invest.

Om Dexia Invest

Dexia Invest har gennem flere år præsteret særdeles godt. Eksempelvis er 100 kr. investeret i Dexia Invest Danske Small Cap Aktier over de sidste 3 år blevet til 300 kr. i dag. Afdelingerne har opnået både Sharpe Awards og fem stjerner hos Morningstar. Den 9. oktober i år blev Dexia Invest Europæiske Ejendomsaktier opgjort i kategorien årets vindere i Berlingske Tidende med det højeste afkast (30,41 pct. år til dato) blandt danske noterede afdelinger.
Dexia Invest rådgives af Dexia Bank Denmark, som er ejet af den belgiske finanskoncern Dexia.

Se mere på www.dexiainvest.dk