Dynamisk it effektiviserer folkeskolen

Skolerne i Hedensted Kommune er blevet mere effektive. Undervisningsprogrammerne på skolernes computere er med virtualisering altid opdaterede, – og det har ført til bedre undervisning og besparelser på blandt andet service og licenser. Skolerne kan nu bruge it-ressourcer på at forbedre undervisningen frem for at vedligeholde og slukke ildebrande.

Alle folkeskolerne i Hedensted Kommune har siden august 2007 benyttet sig af Microsoft SoftGrid til virtualisering, som led i kommunens bestræbelser på at effektivisere gennem dynamisk it. Det betyder, at de programmer, som eleverne bruger i dagligdagen, ligger godt beskyttet på skolens server, og åbnes i et sikkert miljø på elevens pc. De mange forskellige programmer, op til 250 i hele kommunens skolevæsen, skal nu kun opdateres og vedligeholdes ét sted fra, og det gør hverdagen nemmere.

Udgangspunkt i dynamisk og den enkelte bruger
Da Hedensted Kommune valgte at satse på virtualisering af skolernes programmer, havde man allerede kendskab til SoftGrid. Den endelige beslutning blev truffet primært ud fra et ønske om at højne det pædagogiske niveau, men også leverandørens, ITXs, erfaring inden for virtualisering og brug af dynamisk it i den offentlige sektor gjorde udslaget.
”Vi tager altid udgangspunkt i brugerens behov. Virtualisering handler for os om at præsentere den mest optimale programbrugerflade ude på de enkelte computere. Med SoftGrid kan vi opbygge en sikker og stabil skal om programmerne, der sikrer, at de altid fungerer efter hensigten. Dertil kommer, at SoftGrid egner sig fantastisk til at optimere licensstyring, kan håndtere store mængder forskellige programmer og alle programmer kan reetableres ved et tryk på F12-tasten – fordi programmerne ikke ligger på de enkelte computere,” fortæller Benny Dohn, der er senior management konsulent hos ITX.

Flere niveauer af effektivitet
På de enkelte skoler er der nu opnået mere tid til undervisning, men samtidig er det muligt at benytte sig af de programmer, som andre skoler i området bruger.
”Eksempelvis havde en skole fundet et gratis program til geometri. Det ligger nu i den fælles programpakke, og andre skoler er begyndt at bruge det. Derudover deltager vi som kommune i ERFA-grupper med andre kommuner. Den tid, vi har brugt på at opbygge effektive softwarepakker, kan vi ligeså godt dele med andre kommuner, som står over for samme opgave,” siger Thomas Skovgaard, der er skolekonsulent for Hedensted Kommune.
Hedensted Kommune har nu fra centralt hold ansvaret for skolernes programpakker, og de opdateres hver nat til skolernes lokale servere. Det betyder, at medarbejdere og elever hver eneste morgen har seneste versioner af deres foretrukne applikationer på computerne. For de it-ansvarlige på skolerne har Softgrid flyttet fokus fra vedligehold til fremadrettet udvikling af it i undervisning.

###

Om ITX
ITX er stiftet i 2002 og har siden 2004 næsten udelukkende beskæftiget sig med Microsoft SoftGrid. Virksomheden er med sine blot syv medarbejdere en af de mest vidende på markedet indenfor SoftGrid. ITX har særligt fokus på offentlige institutioner. Se mere på www.itx.dk

Microsoft SoftGrid
Microsoft SoftGrid forvandler styring af applikationer ved at lave software om til virtualiserede, sikre, on-demand services, der er intelligent styret og til rådighed hvor som helst. Det kan reducere it-omkostningerne betragteligt. Se mere om Softgrid på www.itx.dk

Om virtualisering
Virtualisering dækker over en række teknologier, der flytter en eller flere elementer, som traditionelt har været samlet på én computer eller server til et mere sikkert, kraftigere eller fælles miljø. Man opererer eksempelvis med virtualisering på følgende niveauer:

Desktop – brugerfladen hentes til en computer fra en central server
Program – programmer launches fra en central server, som var de installeret lokalt
Hardware – en tynd klient, benytter en server som virtuel hardware
Server – én server opdeles i flere virtuelle, der alle fungerer som en selvstændig server