E-learning i landbruget

Landbruget bruger nye teknologier til vidensudveksling. Den tilgængelige viden om faget er meget stor, og den begrænser sig ikke kun til tal og bogstaver. Ofte er det kun et billede, der kan forklare et sygdomsangreb i en særlig kornsort. Det nyeste landbrugsreskab hedder e-learning.

Mængden af information, der skal holdes rede på for den enkelte landmand bliver enorm. Løsningen hedder lettilgængelige databaser på Internettet og online-fora, hvor der konstant holdes møder om de aktuelle problemstillinger. Det samme gælder for de juridiske rammer for landbruget, og det økonomiske overblik kræver ofte en langt mere intiutiv informationsudveksling end de hidtige medier og fora har givet plads til.

Korn & Foderstofkompagniet, KFK, følger disse teknologier på nærmeste hold og har allerede det teknologiske fundament på internetsitet www.PlantePortalen.dk.

”Internettet er noget af det mest værdiskabende, vi har. Fremtidens landmænd bliver enormt skrappe til at søge information og til at rådgive sig selv. Det stiller krav til planteportalen.dk om, at den bliver endnu mere levende, end den er i dag. Planteportalen bør være det sted, hvor der er mest viden samlet på en professionel og let tilgængelig måde. Det kræver, at portalen bliver selve rygraden i KFK og en integreret del af den måde, som KFK’s sælgere og planteeksperter arbejder på,” siger godsejer Niels Langkilde, Bramstrup, der selv er en flittig bruger af onlinetjenesten.

E-learning har vist sig berettiget i mange undervisningssammenhænge. I første omgang som fjernlæring, hvor et normalt kursusforløb ville have være umuligt pga. af afstande. Undervisningsforløb var ikke længere afhængige af at eleverne var samlet rent fysisk, og man talte om det ”virtuelle klasseværelse”. Senere som en undervisningsform, der helt følger kursistens rytmer og vaner. Man kan opgradere sin viden i perioder på arbejdspladsen når der ikke er andet at lave eller om aftenen, når børnene er lagt i seng.

Den mere individuelt baserede form for læring handler om at oprette fora, hvor fagfolk mødes og udveksler med hinanden ud fra devisen om, at hvis man bytter en idé med en anden, så har begge parter pludselig to idéer hver. Denne form for e-learning kommer til sin ret i mange fag, men særligt indenfor landbruget, fordi det her kan være vanskeligt at mødes fysisk på bestemte tidspunkter. Internettet er som skabt til denne form for videnudveksling.

”Landbruget opfylder umiddelbart de væsentlige betingelser, der gør det relevant med e-learning – store geografiske afstande, spredt placering og mange personer, der har brug for den samme viden,” fortæller Peter Lorents, IBM, der arbejder med e-learning.

Se mere om de konkrete tiltag som KFK allerede har taget indenfor virtuel kommunikation indenfor landbrugssektoren på www.Planteportalen.dk.