Ekspansion kræver strømlinet IT

Danske Bank har via effektiv IT flyttet omkostningerne fra ”Run the Bank” til ”Change the Bank”. Bankens effektivitet slår nu mange af de store udenlandske på både lønsomhed og ekspansionstempo. Centralt i denne udvikling står IT-fundamentet, som for de store skandinaviske banker er i verdensklasse.

I spidsen for I Danske Banks IT-afdeling, Shared Services Center, står direktør Sven E. Lystbæk og vicedirektør Peter Schleidt. Deres udfordring er den samme som alle andre store bankers IT-afdelinger: at balancere mellem fleksibilitet og stabilitet.
Filosofien for Danske Banks IT-afdeling, Shared Services Centre, er: Én bank – én platform. Denne strategi blev valgt, da Danske Bank i 1990 fusionerede Den Danske Bank med Handelsbanken og Provinsbanken og senere fulgt op ved opkøbet af BG Bank i 2001. Begge gange stod valget mellem at få de forskellige systemer til at snakke sammen eller simpelthen vælge et af flere velfungerende og skrotte resten. Man valgte at satse på løsningen med én platform, og denne strategi har været konsekvent i nu 16 år.

”Vi arbejder ud fra strategien “en koncern – et system”. Det betyder, at alle brands og datterselskaber er på samme IT-platform, og at systemer og produkter i høj grad er integrerede på tværs af lande og brands. IT-strategien er den røde tråd i vores hverdag, og den giver os fordele både teknologisk og forretningsmæssigt,” siger vicedirektør Peter Trier Schleidt, der har ansvaret for strategi og informationsteknologi.

Ulempen ved at fokusere på ét system er, at det er sårbart over for nedbrud. Går det ned, så er alt nede, siger vicedirektør Peter Trier Schleidt. For at minimere tab i forbindelse med hændelser som dem i marts 2003, hvor en IT-fejl lagde systemet ned i dagevis, er der opbygget et backup-system, som bevirker, at der maksimalt kan tabes en times transaktioner. Et totalt nedbrud vil således betyde, at Danske Banks kunder kun oplever under et halvt minuts nedetid.

På den anden side er fordelene ved ét integreret system ikke til at komme uden om. Alle data kan behandles i realtid, og mange sprog og valutaer håndteres uden besvær på tværs af afdelinger, brugere og grænser. Det betyder, at koncernens samlede mængde af finansielle produkter, processer og systemer kan genbruges på tværs af markeder og kanaler. Fungerer dette, så har banken en klar konkurrencefordel.

”Det viser sig, at de nordiske banker i global sammenligning har nogle meget avancerede systemer. Vi er meget langt fremme med integration i forhold til asiatiske og amerikanske banker,” siger direktør i Danske Bank, Sven E. Lystbæk. Han tilskriver dette, at Norden traditionelt har været et højtlønsområde, og at banksektoren her stiller helt anderledes krav til uddannelse af medarbejdere end eksempelvis amerikanske banker.
Direktør Sven E. Lystbæk kalder bankbranchen for den mest IT-bårne industri overhovedet – stort set alle produkter er virtuelle. Dette betyder, at det er via yderligere automatisering , de fremtidige gevinster skal hentes.

Eksempelvis førte sammenlægningen af BG-Bank og Danske Bank i 2001 til en samlet besparelse på 600 mio. – alene i kraft af mere effektiv IT-administration. Denne effektivitetsgevinst er nu en helt central del af Danske Banks ekspansionspolitik, og den søges aggressivt i forbindelse med overtagelse af udenlandske banker.

Seneste eksempel på, hvordan Danske Banks konsekvente IT-strategi føres ud i livet, ses i Irland, hvor Danske Bank i 2005 købte Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland. Disse banker med et netværk af filialer er netop nu i en omfattende omstillingsproces fra at have benyttet ældre computersystemer til at skulle benytte det samme system som resten af Danske Bank.

Flere analytikere mente efter overtagelsen, at Danske Bank havde kastet sig ud i et for dyrt opkøb af de irske banker. –Men den store gevinst ligger netop i, at Danske Bank allerede har et gennemprøvet og effektivt it-system, som så at sige kan eksporteres til nyopkøbte banker. Gevinsten hentes ved at hive samtlige gamle omkostningstunge systemer ud og erstatte dem af nye strømlinede med ny portefølje af services og produkter.

I påsken 2006 bliver der således slukket for det gamle system i de irske banker og tændt for de nye. Omstillingen sker fra den ene dag til den anden og har kostet 1,2 mia. kr. at udrulle i de 180 irske filialer. Tidligere havde de irske filialer ikke noget samlet overblik over deres kunder. Kundeoplysningerne lå decentralt, og det betød blandt andet, at hvis en kunde henvendte sig i en anden filial, end der hvor vedkommende havde oprettet sin konto, så var oplysningerne simpelthen ikke tilgængelige.

Sven E. Lystbæk har dog ikke nogen IT-revolutioner i ærmet for de danske bankkunder. Markedet er en slagmark, men den aktørerne tager ved at slaget tager tid.
”Vi oplever ikke, at der er en direkte konkurrence på online-funktionaliteten, men der sker en rivende udviklende, og det er direkte diskvalificerende ikke at være med,” siger Sven E. Lystbæk.
”Der er snarere tale om et udskilningsløb, hvor nogle er med, og andre ikke er. Vi kan se det med de små banker, som er nødt til at gå sammen om deres IT-drift. Alle de store banker har de nødvendige features, og der er man nødt til at følge med.”

Opgaverne fremover bliver i stigende grad at udnytte de data, som banken allerede har til rådighed, mener Sven E. Lystbæk. ”Det bliver muligt at sælge flere og flere af vores produkter digitalt. Kreditvurdering af vores enkelte kunder bliver eksempelvis foretaget fuldstændigt på facts, som vi har i systemerne. Vi er netop i den spændende proces med at automatisere disse kreditvurderinger, således at der uden videre kan beregnes en rente over for en specifik kunde. Der vil naturligvis stadig være plads til en individuel forhandling med den enkelte kunde, men grundlaget vil blive en systematisk beregning baseret på de fakta, vi har om kunden,” fortæller direktør Sven E. Lystbæk.

I den nære fremtid vil der desuden blive mulighed for, at man kan ordne tinglysning via sin netbank, og Danske Bank arbejder på at gøre de mere simple lånebehandlingssager fuldt automatiserede, så de kan foretages online. På længere sigt vil en mere sikker digital signatur, der betyder sikre e-mails, åbne for række nye ydelser – blandt andet vil det betyde, at det bliver lettere at komme ind som ny kunde i Danske Bank.

For erhvervskunderne betyder Danske Banks internationale tilstedeværelse med én platform en række fordele. Blandt andet kan betalingsformidling over grænserne gøres langt billigere og nemmere, når de foregår inden for samme organisation. En international kunde med flere konti i flere valuta vil også have mulighed for at nette sine konti, således at rentetilskrivning sker på tværs af beholdningerne. Kunden skal således ikke flytte midler for at undgå evt. underskud på en konto i et land, hvis der er plus på en konto i et andet.