Eksplosiv prisstigning på transport

Hård konkurrence har ført til færre, men større transportudbydere. Nu er efterspørgslen på transportydelser steget voldsomt, samtidig med at der mangler arbejdskraft inden for branchen. Det har ført til, at priserne er steget med op mod 30 pct. inden for det sidste år.

For første gang i 20 år bliver transportørerne ikke presset på prisen ved årsskiftet. Når der før i tiden skulle årsforhandles, bad transportøren om 3 pct., men kunne sagtens ende med at stå tilbage med 2 pct. mindre, når han gik ud af døren. Igennem de sidste 20 år har transportudbuddet nemlig været større end efterspørgslen, og det har krævet både lave priser og høj kvalitet at overleve. I 1986 kostede 25 kg til Stockholm for eksempel 575 kr. for levering inden for 2-3 dage. I 2006 fik en transportør under 20 pct. for den samme forsendelse, helst leveret i løbet af én dag. Men det sidste år har situationen ændret sig, og vi ser prisstigninger på 5-15 pct. – flere gange om året.

Færre udbydere og lønpres
Konkurrencen har været så hård, at en stor del af transportudbyderne enten er lukket eller blevet opkøbt. Der er således blevet færre om budet, og alene det kan give prisstigninger. Derudover har de sidste fem år budt på et drastisk fald i arbejdsstyrken – af flere årsager. Dels er de store årgange ved at gå på pension, og dels er der blandt de små årgange færre, der vælger at arbejde inden for transportsektoren. For den enkelte vognmand og speditør betyder det, at lønomkostningerne er eksploderet – bare inden for det sidste år er en timeløn steget fra ca. 115 til 135 kr. i timen. Oveni kommer de høje oliepriser og problemerne med en overbelastet infrastruktur, alt sammen faktorer som har indflydelse på prissætningen.

Flere prisstigninger i vente
Samtidig stiger efterspørgslen på transport som følge af økonomisk vækst og ændringer i forsyningskæden i form af SCM-principper som Just in Time, Kaizen, Lean m.fl. Det stiller nye krav til frekvens, punktlighed og kvalitet over for transportøren – parametre som øger omkostningerne i distributionsleddet.
Når den samlede kapacitet i transportsektoren er faldet i en tid, hvor efterspørgslen stiger, opstår der en ubalance i transportmarkedet. Den ubalance er ved at blive reguleret via priserne. Og som vi ser det, bliver det ikke anderledes på hverken kort eller mellemlangt sigt. Holder det nuværende aktivitetsniveau, og bliver flaskehalsene på arbejdsmarkedet ikke løst, er det realistisk, at vi igen inden for kort tid vil opleve prisstigninger på mellem 10 og 20 pct.

Mere kvalitet og leveringssikkerhed
Transport er i stigende grad en integreret del af ethvert produkt. Vi tror, at fremtidens årsforhandlinger ikke kommer til at dreje sig om pris, men om leveringssikkerhed og kvalitet. Den, som kan overholde sine deadlines, bliver den fortrukne blandt kunderne og dermed den, som overlever på længere sigt. Ligesom den kloge transportkøber ikke bruger tid på prisen, men på sikkerheden for at transportudbyderen kan levere den nødvendige kvalitet.