Elsikkerhed i boligen

Elektricitet er livsfarligt. Fugt, hjemmefuskeri, slid og gammelt materiel er de typiske årsager til at brande opstår i de elektriske installationer. – Men også fejlbetjening husets elektriske apparater tegner sig for en del ulykker.

Man kan selv gøre meget for at hjemmet bliver sikret mod fejl i elinstallationerne. –Og det er vigtigt at gøre det for at modvirke stød og ikke mindst brandfare. Første sted at lede efter fejl i sikringsskabet.
Sikringer anvendes til at beskytte imod overbelastning og kortslutning. Hvis en ledning f.eks. bliver klippet over med hækkeklipperen, vil der opstå en kortslutning, som vil få sikringen til at springe og dermed beskytte boligen for yderligere skade. Den øverste grænse for hvor meget en 10 ampere sikring kan klare svarer til det samlede forbrug på en elkedel og et køleskab. Hvis der tændes for flere apparater samtidigt, vil sikringen efter kort tid blive overbelastet og springe.

Brug den sunde fornuft
Herefter er det tid til en gennemgang af stik og apparater. Elektriske installationer og brugsgenstande kan have isolationsfejl, som kan medføre brandfare. Det er særlig farligt, hvis der er meget fugtigt. Fejl ses som slidte ledninger, tynde eller gamle ledninger, brand- eller varmemærker og hjemmelavede samlinger. –Det gælder i høj grad om at bruge sin sunde fornuft og få udskiftet de usikre produkter i tide. Defekte apparater, ledninger og stik udgør både brandfare og fare for elektrisk stød ved berøring. Men det er ikke kun defekte apparater der er noget galt med. Ofte skyldes brande og stød at forbrugeren benytter produkterne forkert.

250 brande opstået ved komfuret
Hvert år sker der ca. 250 brande, hvor et komfur er indblandet. Brandene opstår typisk, fordi der er lagt en køkkenrulle eller lignende for tæt på det tændte komfur, fordi en gryde er på kogepladen i for lang tid, eller fordi komfuret er blevet tændt ved en fejl.
komfurbrande har desværre alt for ofte en tragisk udgang: De ender oftere end andre brandtyper med dødsfald. I 2001 døde eksempelvis fem personer, fordi en glemt kogeplade udviklende sig til en voldsom brand. Det er desværre ofte unge, fulde drenge eller mænd, der dør i denne type brand, oplyser Elraadet.dk

Det er Elektricitetsrådet der har det overordnede ansvar for elsikkerheden i Danmark. På hjemmesiden www.sikkerhedsstyrelsen.dk kan du få mere at vide om elsikkerhed og desuden lave et enkelt eltjek af dit eget hjem.

GODE RÅD OM ELSIKKERHED:
• Sæt dine ledninger fast til væggen, så de ikke ligger som spaghetti rundt omkring. Så er der ingen, der falder i dem og hiver ledningerne ud af stikkene, og du mindsker brandfaren.
• Hold viskestykker og andet let antændeligt væk fra komfuret.
• Hold varmeblæseren væk fra møbler og gardiner
• Få løse ledninger og stik væk fra børnehøjde
• Udskift gamle installationer, hvor isoleringen er mørnet
• Undgå for mange apparater på samme stikkontakt
• Test dit HFI-relæ jævnligt
• Sluk for HFI-relæet, hvis du skal montere lamper og lignende
• Hold dig fra ulovlige indgreb. Hvis du laver hjemmefusk med “faste” installationer, hæfter du selv både sikkerhedsmæssigt og økonomisk