En grafisk gazelle

Datagraf satser på at opnå vækst på mange fronter. Udvikling af kvalitet og medarbejdere, opkøb, investeringer i ny teknologi og opbygning af datterselskaber er alle midler til en fordobling af omsætningen og antallet af medarbejdere.

Den grafiske virksomhed Datagraf på Djursland er et eksempel på en mellemstor virksomhed, der har lagt konkrete vækstplaner på trods af et vigende marked. I løbet af de kommende fire år skal omsætningen fordobles, så den i 2005 kommer op på 200 mio. kr. De 120 ansatte kan i samme periode se frem til at få 120 nye kolleger. Strategien har indtil videre indbragt Datagraf en del hædersbevisniger og priser som eksempelvis ”Årets Gazelle”.
Dette adskiller Datagraf fra mange andre virksomheder i den grafiske branche. I øjeblikket er der et udskilningsløb i gang, hvor mange af de gamle trykkerier går ned. Både fordi der er for mange om buddet, og fordi branchen generelt oplever en vigende efterspørgsel. Svend Hunnerup, der er økonomichef i Datagraf, siger:
”Siden begyndelsen i 1986 har vi været gearet til vækst. Meget tidligt fik vi en professionel bestyrelse, og vi har satset på ikke at lade os styre af på forhånd fastsatte regler. Væksten er vigtig for os; det handler i denne branche om overlevelse, fordi indtjeningen er presset. For at nå målene skal der sætte mange ting i system. Det er klart, at det kræver noget mere styring at holde væksten på 15 pct. ud af en omsætning på 200 mio. kr., end hvis omsætningen er på det halve,”

Ingen eksterne rådgivere
De to iværksættere, der startede virksomheden, sidder stadig på nøglepositioner. De kommer begge fra den grafiske branche, men er opsat på, at der skal udvikles. De har derfor afgivet en stor del økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar til nye medarbejdere. Bestyrelsen bliver også inddraget i mere pricipielle beslutninger.
Bestyrelsen består af kompetente erhvervsfolk udenfor den grafiske branche, der også virker som rådgivere. Derfor benytter Datagraf ikke eksterne konsulenter til rådgivning om vækst.
For at kunne leve op til vækstmålene har Datagraf iværksat en række direkte og indirekte initiativer. Et af dem er aktieoptioner til samtlige ansatte. Et andet er et kommende internt arrangement, hvor der målrettet skal arbejdes med udvikling af hele virksomheden. Andre vækstmuligheder dukker af og til op helt tilfældigt.
”Vi får jævnligt tilbudt at opkøbe andre mindre grafiske virksomheder, og det har vi også gjort i et tilfælde. På trods af, at det ikke var en så stor succes, som vi havde håbet på, så er det stadig en oplagt mulighed,” siger Svend Hunnerup.
Væksten foregår også ved at fokusere på helt nye områder. Det oprindelige kerneområde har været layout og trykning, men to nye afdelinger i form af datterselskaber tager sig nu af annonce-tegning på vegne af kunderne og internet-løsninger. Kundeporteføljen er stykket meget bredt sammen, men karateristisk for den er, at det er virksomheder, der er villige til at ofre noget på godt layout og avanceret print, siger Svend Hunnerup.