ENACO A/S opruster med ansættelse af ny salgschef

ENACO A/S, der leverer komplette serverrum til erhvervslivet, har netop ansat Johnny Call som ny salgschef. Med ansættelsen vil ENACO A/S intensivere salgsarbejdet og øge virksomhedens vidensmæssige forspring i et marked under hastig udvikling.

Opbygning af moderne serverrum er en stadigt mere omfattende opgave, der kræver planlægning og dokumentation fra de tidligste faser i projekteringen. Det har ENACO A/S gennem de seneste 30 år specialiseret sig i, og virksomheden har netop ansat Johnny Call som ny salgschef for at styrke sin position på det danske marked.
”Vi vil i fremtiden fokusere endnu mere på dokumentation og på det stigende behov i markedet for totale løsninger til serverrum. Det kræver en dedikeret indsats, som kun meget få spillere i branchen kan levere,” siger Johnny Call.

Mere fokus på dokumentation og totale løsninger
Johnny Call kommer fra en ledende stilling i forsikringsbranchen. Han har derfra en betydelig erfaring med risikostyring og har dertil et stort netværk i erhvervslivet, som han vil drage nytte af i sit arbejde som salgschef for ENACO A/S. Disse erfaringer kommer nu ENACO A/S’ eksisterende og nye kunder til gode. Johnny Call vil derudover sætte endnu mere handling bag virksomhedens kernekompetencer. Det gælder blandt andet dokumentationsdelen, som han mener i fremtiden vil blive et mere efterspurgt produkt, men også de miljøvenlige aspekter af serverrumsindretning og ikke mindst videreudvikling af de komplette serverrumsløsninger.

Omfattende viden om kriser og forebyggelse
”Det er vigtigt for os at understrege, at vi i ENACO A/S kan levere, projektere og dokumentere totale løsninger, hvor der er taget højde for alle risici i en og samme løsning. Det er en hel speciel tilgang, som vi kan se der bliver mere og mere behov for i takt med at it- bliver en mere væsentlig del af virksomhedernes drift,” siger Johnny Call.
Hans 32-årige erfaring i forsikringsbranchen som konsulent og Risk Manager har givet ham en omfattende viden om håndtering og forebyggelse af krisesituationer. Han har blandt andet udarbejdet koncepter for serverrum, der indbefatter alle kritiske elementer i samme løsning. Det betyder, at delenes indbyrdes afhængighed er taget i betragtning – og det er netop det, som adskiller ENACO A/S fra resten af branchen.

Se mere på www.ENACO.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Salgsdirektør Johnny Call
ENACO A/S
+45 43 68 53 56
+45 23 27 53 56
jg@ENACO.dk
Roskildevej 8-10
2630 Albertslund

Om ENACO A/S
ENACO A/S har 30 års erfaring i rådgivning og opbygning af komplette og energirigtige serverrum, hvor der er taget højde for samtlige risici. ENACO arbejder således på tværs af serverrummenes tekniske specifikationer og garanterer, at alt fungerer i praksis – også i forbindelse med uheld, når backupsystemerne skal stå deres prøve. ENACO A/S er specialiseret i rådgivning, projektering og opbygning af computerrum med alle installationer og tilhørende dokumentation. Konceptet er svensk hvor ENACO blev grundlagt i 1977. ENACO har siden leveret mere end 2.300 computerrum i hele Skandinavien. Det er løsninger i alle størrelser, lige fra få kvadratmeter til hele etageafsnit, og ENACO leverer alt fra gulv til loft inklusive elektriske installationer, netværk, alarmer, brand og klimaanlæg.