EOY er blevet en mærkevare

Entrepreneur of the Year – gennem 10 år

Entrepreneur of the Year (EOY) har gennem 10 år udviklet sig til en institution i dansk erhvervsliv. Kendskabet til arrangementet er større end til nogen andre iværksætterinitiativer, og de positive effekter på vækstlaget er netop dokumenteret i en ny undersøgelse.

Innovation og iværksætteri er kommet på den politiske og samfundsmæssige agenda. En vigtig brik i arbejdet med at gøre Danmark til et iværksætterland har været at præsentere rollemodeller og identificere de faktorer, som skaber grobund for succesfulde vækstvirksomheder. Denne udvikling har Ernst & Young fulgt tæt og deltaget aktivt i gennem afholdelsen af Entrepreneur of the Year de seneste 10 år. EOY er nu blevet en markant begivenhed, som i mediebilledet er med til at sætte dagsorden for etablering af vækstvirksomheder.

En blåstempling af innovation
EOY er en konkurrence, hvor den kvalitative analyse af de deltagende virksomhedsledere indgår som en helt afgørende parameter i bedømmelsen. Ud over de økonomiske forhold vurderes også entrepreneurernes visioner, engagement, risikovillighed, strategiske tænkning og evne til at gennemføre strategierne og inspirere organisationen. Konkurrencens varemærke er i dag blevet blåstemplingen af den vågne vækstvirksomhed. Entrepreneur Of the Year har således været et af de initiativer, som har fået sat vækstvirksomhederne og entrepreneurship i fokus. Eksempelvis er EOY den mest kendte prisuddeling for iværksættere. En ny undersøgelse af EOY foretaget af analysevirksomheden Aalund Business Research blandt 2.300 danske virksomheder viser, at over en tredjedel af de interviewede personer kender til EOY. For tre år siden kendte kun hver fjerde til EOY. I 2006 er EOY således mere kendt end både Børsens Guldæg, Årets Regnskabspris og Gazellerne.

Virksomheder og presse følger EOY nært
Aalunds analyse viser desuden, at kendskabsgraden til EOY stiger i takt med, hvor stor den interviewedes virksomhed er. I virksomheder med over 100 ansatte kender 49 pct. til EOY, mens der i virksomheder med 50-99 medarbejdere er en kendskabsgrad på 48 pct. Blandt virksomheder med 20-49 ansatte kender 38 pct. til EOY, og i mindre virksomheder med under 20 ansatte kender blot 28 pct. af de adspurgte til EOY.
En anden del af Aalunds undersøgelse fokuserer på mediernes omtale af EOY, som har været støt stigende. Iværksætteri er blevet ”godt stof”, og det kan anes i de flere hundrede artikler, der hvert år skrives i dansk presse om EOY. Ud over de mange artikler er der indledt samarbejder med en række medier, heriblandt Børsen og Berlingske Tidendes regionalaviser. Dette samarbejde indebærer ud over sponsorering og synlighed for alle parter, at medierne har forpligtet sig til følge vækstvirksomheder og innovation nært.

En pris der værdsættes
En af de ting, som ifølge salgschef Lasse Skov Kristensen gør, at EOY har udviklet sig så succesfuldt, er, at prisuddelingen er blevet en internationalt anerkendt event:
”Vi ser, at virksomhederne, der har vundet tidligere år, aktivt benytter deres EOY-pris i markedsføring både her i landet, og når de går til andre markeder. Prisen har værdi i hele verden og bruges som en ekstern anerkendelse af forretningsplanen og allerede opnåede resultater, når virksomhederne præsenterer sig udadtil,” fortæller Lasse Skov Kristensen.

FAKTA:

Kendskab til ”Entrepreneur Of The Year” over tid
Note: Figuren viser kundernes svar på spørgsmålene: ”Der er en stigende tendens til, at der arrangeres prisuddelinger, hvor man kårer virksomheder, som har udmærket sig i det forgangne år. Kan du nævne nogle af disse prisuddelinger?” – og: ”Der findes en prisuddeling, der hedder ”Entrepreneur of the Year” – kender du, eller har du hørt om denne prisuddeling?”