EOY er en god forretning

Entrepreneur of the Year – gennem 10 år

Entrepreneur of the Year (EOY) har vist sig at være et givtigt aktiv for Ernst & Young – ikke blot i form af goodwill, men også i kraft af en helt konkret, målbar kundetilgang og reklameværdi, viser en ekstern undersøgelse foretaget af Aalund Business Research.

Målet med Entrepreneur of the Year (EOY) er at opdyrke et nye kundegrundlag for Ernst & Young.
”Igennem de seneste 10 år har vi været i nær kontakt med op mod 1.500 af de bedste, danske vækstvirksomheder. Det betyder, at vi har opbygget en stor viden om deres vilkår og problemstillinger, som vi ikke kunne have genereret på anden vis. Denne viden har vi gradvist systematiseret og indbygget i de services, vi tilbyder,” siger salgschef hos Ernst & Young, Lasse Skov Kristensen. Det gælder blandt andet inden for globalisering, afgifter, moms og mange andre områder, som innovative virksomheder har brug for rådgivning omkring.

Uundværlig PR-værdi
Ud over den nære kontakt til vækstvirksomheder har EOY givet Ernst & Young en omfattende PR- og reklameværdi. Den samlede omtale, som udelukkende har været positiv, har en værdi af adskillige millioner kroner over de seneste år. I 2004 svarede den redaktionelle omtale af EOY til en annoncepris på ikke mindre end 1,6 mio. kr. – i 2005 var beløbet 1,1 mio. kr. Dertil kommer sponsorindtægter på ca. 1 mio. kr.
”Vores konklusion er, at EOY samlet set er en meget god forretning for Ernst & Young. Vi har skabt en position, hvor vi ganske vist giver mange timer væk til rådgivning af de deltagende virksomheder, men vi kan nu dokumentere, at det er en fornuftig udgiftspost.”
I alt koster arrangementerne ca. 6.000 konsulenttimer.

Udbygget netværk
En yderligere gevinst ved afholdelse af EOY er ifølge Lasse Skov Kristensen de kontakter, som skabes gennem projektets samarbejdspartnere. Eksempelvis har EOY et nært samarbejde med flere banker og rådgivningsvirksomheder. Når disse virksomheder kommer i kontakt med iværksættere, så er det naturligt for dem at henvise til Ernst & Young som det revisionsselskab, der har særlige kompetencer inden for nye vækstvirksomheder og entrepreneurship.
”Det er en effekt, vi kan mærke, og det er en del af vores strategi at være det revisionsselskab, som er repræsenteret ved flest innovationsprojekter. Resultaterne af de seneste ti års arbejde med EOY viser sig nu i kraft af, at Ernst & Young er kendt i vide kredse som dem, der ved noget om vækst og innovation.”

Visioner for fremtidens EOY
I fremtiden er det Lasse Skov Kristensens vision, at der skal knyttes endnu tættere bånd mellem Ernst & Youngs ydelser og de inputs, der kommer fra kontakten til vækstlaget. Han siger:
”Blandt top-500 virksomheder i Danmark er der en meget hurtig udskiftning – op mod 40 pct. over en periode på fem år. De nye virksomheder, der træder ind blandt de 500 i de kommende år, befinder sig alle i de vækstlag, som EOY arbejder med. Hvis vi er i stand til at forstå deres behov og skabe kontakt i deres tidlige udviklingsfaser, så har vi en meget stærk position.”
I den forbindelse understreger Lasse Skov Kristensen vigtigheden af, at konceptet henvender sig specifikt til vækstvirksomheder, der allerede er nået et vist niveau i deres udvikling:
”Det er væsentligt, at vi undgår at bruge tid på de helt nystartede virksomheder, som enten ikke har vækstpotentiale eller ikke har de ledelsesmæssige ressourcer. Hovedparten af de helt nystartede virksomheder klarer ikke de første år eller forbliver mindre forretninger. Vores fokus ligger på vækstskaberne, der har evnen til at blive en top-500 virksomhed, og det er ingen hemmelighed, at vi fokuserer på dem for at blive deres foretrukne revisionsselskab,” fortæller Lasse Skov Kristensen.

Regionale Winners Circles
Af de nye tiltag vil være en udbygning af de netværk, som knytter de tidligere vindere sammen. I øjeblikket eksisterer ”Winners Circle”, som er et netværk af de nationale vindere gennem årene. Dette netværk skal udvides med netværk af regionale vindere.
”De regionale netværk kan nu sættes i værk, fordi vi nærmer os en kritisk masse af deltagere. Netværkene skal gå på tværs af brancher, så de forbliver åbne og fokuserer på de fælles udfordringer,” fortæller Lasse Skov Kristensen. Det er planen, at netværkene skal faciliteres af EOY. De kommende år vil desuden byde på flere overraskelser, som Lasse Skov Kristensen endnu ikke vil løfte sløret for.