Erhvervsbyggeboom i sigte

Stigende priser på erhvervsejendomme kombineret med mange virksomheders behov for mere plads kan føre til opsving i erhvervsbyggeriet, viser undersøgelse.
Et snarligt byggeboom af erhvervsejendomme er i sigte, viser en undersøgelse, som Dansk Markedsanalyse A/S har foretaget for ejendomsmæglerkæden Eriksen Erhverv.
415 virksomheder blev spurgt, om de har planer om at ansætte flere medarbejdere. Det svarer 49 pct. ja til. Omvendt regner kun 3 pct. med at skulle afskedige folk. Denne vækst fører til et stærkt stigende behov for erhvervsejendomme og nybyggeri for flere mia.
For blot tre år siden ville 48 pct. af de virksomheder, der henvendte sig til en erhvervsmægler, sælge og kun 36 pct. købe. Det betød mange handler til lave priser. Nu er billedet vendt. 49 pct. af virksomhederne vil købe og kun 36 pct. sælge. Det fører til så store prisstigninger, at det for mange virksomheder kan betale sig at bygge nyt. Og regeringens pinsepakke sætter ekstra skub i udviklingen.
Direktør Eriksen Erhverv, Poul Eriksen, siger: “Byggeboomet er allerede ved at slå igennem. Entrepenørvirksomhederne er fuldt optaget og kan næsten ikke påtage sig nye opgaver. Men regeringens pinsepakke kan vise sig at virke positivt på erhvervsbyggeriet. Det bliver nemlig ikke så attraktivt længere at bygge boliger, og det har hovedparten af byggefirmaerne været beskæftiget med. Derfor kan man vente, at der bliver flere ledige byggefolk til erhvervsbyggeriet,” forventer Poul Eriksen. Han har desuden oplevet, at lejen for en lager- eller industri-kvadratmeter er steget fra omkring 300 kr. til 400 kr.

Størst pres i København
Byggeboomet vil blive mest markant i Storkøbenhavn. I Århus passer udbudet lidt bedre til efterspørgslen, mens der i Trekantområdet er ligeså mange virksomheder, der ønsker nye rammer, som der er virksomheder, der vælger at sælge.
Undersøgelsen viser desuden, at der blandt jyske erhvervsvirksomheder er større tradition for selv at eje ejendomme, end der er i København. Dog er tendensen til at bo til leje i vækst over hele landet. Det afspejler virksomhedernes ønske om at have størst mulig kapital til rådighed for den daglige drift.
I København ejer kun 49 pct. af virksomhederne deres lokaler. I Århus er det 66 pct., og i Trekantområdet kan 73 pct. virksomhederne kalde sig ejere af bygningerne.