EU-forslag om skatteregler

Frihandel og fælles mønt er én ting. En anden er nationale skatteregler og love, der begrænser eller ligefrem forbyder handel over grænser. På alle andre områder end det finansielle er der ryddet grundigt op, og derfor blev EU-Kommissionen i går enig om en ny handlingsplan, der skal rydde vejen for banker, forsikringsselskaber og pensionskasser, så de kan handle på euro-markedet.
Mario Monti, kommissær med ansvar for finansområdet, siger: “Den finansielle handel udgør i dag 6 pct. af EUs samlede handel og dækker 2,5 pct. af alle vores arbejdspladser. Både for branchens skyld og for at give euroen de bedste muligheder for introduktion, så er det nøvendigt, at medlemslandene sikrer et mere strømlinet marked.”
Forslagene skal diskuteres af finansministrene ved deres næste møde i Wien. Muligheden for at have en bankkonto i Tyskland og en forsikring i Luxembourg har været til stede siden Det indre Marked, men den ventede opblomstring i branhcen som følge Det indre Marked kom aldrig. Besværet og de uigennemskuelige regler fra land til land afholdt hr. og fru Europa fra at shoppe i udenlandske pengeinstitutter.
Derfor fremlagde EU-kommissærerne efter et møde i går en liste over nødvendige skridt til at sikre et flydende kapitalmarked i EU: En række nye direktiver skal fjerne nationale uoverensstemmelser i bank, pension og forsikringsvirksomheder.
Det skal undersøges, om der gennem lovgivning kan støttes en fælleseuropæisk venture kapital, som kan hjælpe mindre virksomheder på benene.
Et nyt direktiv skal fjerne pensionsfondenes investerings begrænsninger.
Arbejde mod at regnskabsregler bliver harmoniseret med en ny international standard.
Tilbage står skattereglerne som den faktor, der kan vælte korthuset.
Vi er ikke kommet nogen vejne, hvis forskellige skatteregler skævvrider konkurrencen, skriver Kommissionen. Netop skatteregler har forhindret, at livsforsikringer kan tegnes i udlandet, og at man kan tilmelde sig en udenlandsk pensionsordning. Skattelovgivningen på finansområdet foreslåes derfor også harmoniseret.