EU: Nej til livsvarig udvisning af hash- ryger

Kan en EU-borger blive udvist på livstid fra et EU-land? Grækenland mener ja, men en hashrygende, italiensk pige, Donatella Calfa, mener nej, og hun har nu fået EU-domstolens medhold.
Automatisk udvisning af EU-borgere til øvrige medlemsstater udgør en hindring for den fri udveksling af tjenesteydelser, skriver EU-domstolen i sin afgørelse. Der skal en samfundstrussel til, før det kan lade sig gøre.
Under en ferierejse på Kreta blev Donatella Calfa snuppet af det græske politi, som fandt et mindre parti marihuanablade på den italienske pige. Kriminalretten i byen Heraklion kendte hende skyldig efter loven om euforiserende stoffer til personligt brug.
Dommen lød på tre måneders fængsel og udvisning af Grækenland for livstid. Det er den mildeste narkodom ifølge græsk retspleje.

EU-domstolen: En virkelig trussel
Men den går ikke mener EU-domstolen. For at kunne udvise en EU-borger fra et medlemsland skal der foreligge “en virkelig og tilstrækkelig trussel mod grundlæggende samfundshensyn”.
Her er en dom efter straffeloven ikke tilstrækkelig.
Domstolen begrunder sin afgørelse med, at en græsk statsborger jo ikke ville få en tilsvarende straf hverken i Grækenland eller andre EU-lande for den samme forbrydelse.
Det fastslås desuden, at det græske princip om at udvise folk med en narkodom strider mod arbejdstagernes fri bevægelighed.
Straffelovgivning hører suverænt hjemme blandt de enkelte medlemsstater, men en straf må ikke stride mod de grundlæggende rettigheder som er sikret gennem EU-medlemskab.
Afgørelsen kommer som en overraskelse for folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.

Betydning for dansk praksis?
“Dette her betyder, at Danmark ikke kan udvise en narkodømt borger fra et andet EU-land for bestandigt. Danmark er underlagt EU på det retlige område i større omfang end tidligere kendt,” siger han.
Thulesen Dahl har nu bedt justitsminister Frank Jensen (S) om at svare på, hvad dommen betyder for dansk udvisningspraksis, og om den danske regering er enig i afgørelsen.
En jurist ved EU-Domstolen, Jessica Larsson, siger til Jyllands-Posten, at det er uklart, hvornår en udvisning er på sin plads.
“Men en svensker, der tager til Danmark og begår et mord, vil med sikkerhed kunne udvises,” siger hun. “Der har været lignende sager tidligere, men de er alle blevet tabt, fordi forbrydelserne ikke har været grove nok.” Det er nu op til den græske domstol at tage sig af en ankesag, hvor EU-afgørelsen skal tages i betragtning. EU-domstolen vil i ankesagen ikke acceptere en tidsbegrænset udvisning af den unge pige, siger Jessica Larsson.