EU-parlamentarikere skal betale mere i skat

Det bliver måske knap så interessant at stille op til EUs parlamentsvalg i juni. Medlemslandenes ministre har netop foreslået en lov, der gør det muligt at beskatte parlamentets politikere med både EU-skat i Bruxelles og indkomstskat i hjemlandet. Samtidig vil rejsegodtgørelser kun dække de faktiske omkostninger. Tidligere blev der udbetalt et fast beløb, uanset om rejsen kostede mindre end det fastlagte beløb.

EU-gennemsnit
Den nye og 11.000 kr. højere løn på 42.700 kr. om måneden er fastsat ud fra et EU-gennemsnit af, hvad kollegerne i de nationale parlamenter tjener. Da aflønningen af folketingsmedlemmer i Danmark er relativt lav i EU-sammenhæng, betyder forslaget, at de danske EU-parlamentarikere fortsat vil tjene mere end deres hjemlige kolleger i Folketinget.
Forslaget skal til afstemning i EU-Parlamentet under den næste samling den 3. og 4. maj. Tidspunktet er velvalgt, for det ligger kun fem uger inden parlamentsvalget i juni. Derfor vil de mange genopstillede parlamentarikere være særligt ivrige efter at gøre noget ved de omstridte lønforhold for at sikre sig gode positioner i valgkampen.

En lettelse
Det danske parlamentsmedlem Freddy Blak (S) mener, at det bliver lettelse at slippe for de mange spørgsmål om EU-lønninger: “I de seneste 10 år er vi i Parlamentet blevet kriminaliseret over at gå på arbejde på grund af de uigennemsigtige lønforhold, så jeg hilser det velkomment, at vi nu kan få faste regler. På den anden side er jeg ikke sikker på, at det vil blive vedtaget uden videre.
Parlamentarikerne fra Middelhavslandene, som har tjent mange penge på deres poster, vil nok ikke ummidlbart stemme for forslaget.” Det er op til medlemslandene at vælge, om de vil beskatte deres parlamentsmedlemmer med national skat udover EU-skatten på 30 pct. Den danske udenrigsminister, Niels Helveg Petersen (R), fastholder at de 16 danske parlamentarikere skal betale omkring 1,5 mio. kr. om året af deres EU-løn i dansk skat. Det betyder, at de danske parlamentarikere reelt ikke får noget ud af deres kommende lønforhøjelse.

Skat æder forhøjelse
Parlamentets eget udspil til nye lønregler ville have betydet næsten en fordobling af de danske parlamentarikernes løn. Flere regeringsledere har dog udtalt sig skarpt imod den store lønforskel i de nationale parlamenter og EU-parlamentet.
Med de foreslåede skatte -og transportregler vil lønforhøjelsen blive ædt af skatten og det manglende overskud på flybilletter. De danske parlamentsmedlemmer vil stå som de lavest lønnede, når den danske skat er betalt.